Vikarjob i Norden

Overvejer du at søge et vikarjob i Sverige, Norge eller Finland? DSR har samlet nogle gode råd til dig her.

Hvordan finder jeg jobbet?

Dine løn- og ansættelsesvilkår vil være forskellige alt efter, hvordan du ansættes. Du kan få ansættelse på en af følgende tre måder:

1. Via direkte kontakt med arbejdsstedet:

Du kan have direkte kontakt med det pågældende arbejdssted. Her er du omfattet af den overenskomst, der er gældende for sygeplejersker på arbejdspladsen. Du kan få oplysningerne om løn- og ansættelsesvilkår i det pågældende lands sygeplejeforbund.

 • Finland (Finlands sjuksköterskeförbund)
 • Norge (Norsk Sykepleierforbund)
 • Sverige (Vårdförbundet)

Ved direkte ansættelse hos den norske arbejdsgiver får du de bedst mulige vilkår.

2. Via et dansk vikarbureau som ansætter dig:

Du kan få ansættelse via et dansk vikarbureau, som derefter udstationerer dig til det aftalte arbejdssted. DSR's overenskomst med vikarbureauet er gældende, herunder også bestemmelser om udstationering (betalt rejse/rejsetid/udstationeringshonorar og forsikring).

3. Via et vikar- eller rekrutteringsbureau som rekrutterer dig:

Ansættelsen kan også ske via et vikar- eller rekrutteringsbureau, som ikke ansætter dig, men rekrutterer dig til ansættelse på arbejdsstedet - eventuelt via ansættelse i et lokalt vikarbureau, som udsender dig til arbjedsstedet.

Du skal være opmærksom på, at Dansk Sygeplejeråd ikke har overenskomst med de virksomheder, som rekrutterer eller ansætter, når ansættelsesstedet er i udlandet.

Hvis vikar- eller rekrutteringsbureauet optræder som rekrutteringsbureau for den udenlandske arbejdsgiver, kan der være aftalt løn- og eventuelt andre vilkår mellem den lokale arbejdsgiver og pågældende lands sygeplejeforbund. Du kan kontakte det pågældende lands sygeplejeforbund og høre nærmere. Se eventuelt om, der ligger brugbar information på deres hjemmeside.

Hvis der ikke er nogen overenskomst/aftale med det pågældende lands sygeplejeforbund, skal du selv forhandle alle dine ansættelsesvilkår på plads med din nye arbejdsgiver. Det gælder løn, pension, arbejdstid, overtidsbetaling, løn under sygdom, barsel mv. Find gode råd på www.norden.org og på www.orensunddirekt.dk

Som udgangspunkt skal du selv betale for transport til det pågældende ansættelsessted.

OBS: Det sker, at vores medlemmer bliver kontaktet direkte af et vikar-/rekrutteringsbureau. Bureauernes tilgang kan være meget forskellige. Langt de fleste er gode, men enkelte er mere aggressive i deres facon, hvorfor nogle af vores medlemmer efterfølgende har følt, at de har fået sagt ja lidt for hurtigt på et uoplyst grundlag. Derfor er det altid en god idé, at notere både navn på bureauet og den person, du taler med. Giv dig selv lov til at gennemtænke tilbuddet grundigt. Det er vigtigt, at du føler, at du træffer din beslutning på et oplyst grundlag og det kan godt kræve tid. Du er i din gode ret til at give et henholdende svar.

 

Det skal du også være opmærksom på

Der er en række andre forhold, du skal tænke over, når du søger job i udlandet:

 • Løn
  Inden du går ind i et ansættelsesforhold, er det vigtigt, at du bliver enige med din nye arbejdsgiver om løn, pension, ferie, ferietillæg, arbejdstid, overtidsbetaling, mv.
 • Pension
  Regler for opsparing af pension er forskellige i udlandet. Du bør derfor kontakte dit pensionsselskab herhjemme og i udlandet. Hvis du er medlem af Pensionskassen for Sygeplejersker, skal du aftale med dem, hvilke indbetalingsvilkår, der skal gælde, mens du arbejder i udlandet. Læs mere på www.pka.dk eller kontakt PKA på tlf.: 39 45 45 45.
 • Sygdom
  Du bør altid tjekke, hvilke vilkår for sygdom, der er fastsat i overenskomsten. Desværre er det i mange overenskomster for timelønnede vikarer fastsat, at vikariatet ophører ved sygdom. Hvis det er tilfældet i din situation, skal det ikke afholde dig fra at indgå forhandlinger med din arbejdsgiver om at få ret til løn under sygdom tilføjet i din kontrakt. Det vil være det der står i den kontrakt du skriver under på, som er gældende.
 • Dine danske sociale rettigheder
  Når du arbejder i udlandet, kan du miste dine danske sociale rettigheder, dvs. din ret til sygesikring, arbejdsløshedsdagpenge, folkepension mv. Læs mere på Borger.dk eller kontakt din kommune for vejledning.
 • Autorisation

  Du skal have en sygeplejerskeautorisation, som er udstedt i det land, hvor du arbejder. Det kan du læse mere om her: Rejs til de nordiske lande. Vær opmærksom på, at det kan tage flere uger at få autorisation i udlandet.

  A-kasse

 • Når du tager arbejde i udlandet, skal du sørge for at få afklaret dit a-kasse forhold. Hovedreglen er at skal forsikret i det land, hvor du arbejder i. Kontakt din a-kasse for nærmere information og vejledning på Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse, tlf.: 33 15 10 66.