Regionale aftaler

Overenskomster og aftaler gældende for sygeplejersker ansat på regionale arbejdspladser som sygehuse, hospice mv.

Hér kan du finde de overenskomster og aftaler, som DSR/Sundhedskartellet har indgået med Danske Regioner. De dækker først og fremmest de medarbejdere, som arbejder på sygehusene. Vi har inddelt overenskomsterne og aftalerne i forskellige emner, så du nemmere kan finde lige netop dét emne, som du vil vide mere om.

 

Aftaler og regler inden for forskellige emner

> Arbejdstid

> Tidsbegrænset ansættelse 

> Ferie

> Barsel

> Andre former for orlov

> Seniorordning

> Kompetenceudvikling

> Medindflydelse, trivsel og sundhed

 

Supplerende regler for specifikke faggrupper

> Er du leder

> Er du kandidat og master

> Er du ansat i en atypisk stilling

> Er du tjenestemand

 

Overenskomster og aftaler

> Sundhedskartellets overenskomster på det regionale område

> Sundhedskartellets arbejdstidsaftale 

> Sundhedskartellets aftale om lokal løndannelse

> Sundhedskartellets aftale om tjeneste- og lejeboliger for ansatte inden for sundhedsområdet

> Generelle aftaler på det regionale område, fx barselsaftalen m.fl. 

 

Øvrige aftaler

> Aftale om undervisnings- og konsulenthonorar