Arbejdstid for ledere - Regioner

Ledere er ikke omfattet af arbejdstidsaftalerne for basispersonale.

Ledere tilrettelægger selv arbejdstiden og må i fornødent omfang deltage i vagter uden særskilt betaling herfor. Heri ligger også at tilrettelægge kompenserende frihed, hvis ledere deltager i vagter. I særlige tilfælde kan andet aftales.

Ledere på Danske Regioners område kan aftale frivilligt ekstra arbejde i tråd med sygeplejersker i basisstillinger.

> Læs overenskomst for ledere på det regionale område

> Læs merarbejdsaftalen for tjenestemænd