Ferie - Regioner

Nedenfor kan du læse om dine rettigheder og muligheder i forhold til ferie efter Ferieaftalen på det regionale område.

OBS: Nye ferieregler fra september 2020

Vær opmærksom på, at vi fra september 2020 overgår til de nye ferieregler. Det betyder, at vi lige nu befinder os i overgangsperioden fra de gældende til de nye regler.

Den ferie, du har optjent i 2018, bliver ikke berørt af de nye ferieregler. Den skal du holde efter de nuværende ferieregler fra 1. maj 2019 til 30. april 2020, som beskrevet nedenfor.

Fra 1. januar 2019 har du optjent ferie som du plejer indtil 31. august 2019. I denne periode vil du have optjent 16,64 feriedage, som skal afholdes fra 1. maj til 31. august 2020. Der vil være nok til 3 ugers sommerferie, som du kan holde indtil udgangen af september. De feriedage, du ikke afholder, bliver automatisk overført til den nye ferieordning.

Hvis du ønsker at holde mere end 16,64 feriedage i sommerferien 2020, eller hvis du f.eks. ønsker at holde en uges efterårsferie i uge 42 i 2020, kan du enten gemme den 6. ferieuge eller overføre noget ferie fra det nuværende ferieår. Husk at aftale det skriftligt med din arbejdsgiver.

Læs mere om overgangsperioden og de nye ferieregler

 

Ferieåret og optjeningsåret

 

Ferieåret går fra 1.5. det ene år til 30.4. det næste år. Optjeningsåret er det forudgående kalenderår. En ferieuge består af 7 sammenhængende dage, men man tæller kun 5 dages ferie pr. uge man holder ferie.

Du optjener ferietimer pr. måneds beskæftigelse i det kalenderår, der ligger før ferieåret.

Dine ferietimer beregnes altid i forhold til din beskæftigelsesgrad på tidspunktet for feriens afholdelse.
 

Afvikling af ferie

Hovedferieperioden går fra 1.5. til 30.9. i det samme år

Afviklingen af ferien skal tilrettelægges således, at du reelt, uanset deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse, har mulighed for i alt at afholde 6 hele ferieuger.

Arbejdsgiveren bestemmer feriens placering efter drøftelse med dig og dine kollegaer, dog således, at der i videst muligt omfang tages hensyn til den enkeltes ønsker, herunder ønsket om, at hovedferien afholdes i dit barns skolesommerferie.

Ferie kan ikke holdes på ugentlige fridøgn, søgnehelligdage, overenskomstmæssigt eller sædvanemæssigt fastsatte fridage, erstatningsfridage, eller hvis den ansatte er afskåret fra at holde ferie (feriehindring).

Husk at gøre brug af de eventuelle personalepolitiske principper, der findes på din arbejdsplads, når ferien skal planlægges og afvikles.
 

Ferierettigheder

  • Du har ret til at afholde 6 ugers ferie i løbet af ferieåret. 
  • Du skal afvikle 2 uger samlet ud af den samlede planlagte hovedferie. 
  • Du har ret til at holde 3 ugers sammenhængende hovedferie. 
  • Du har ret til at afvikle restferie i hele uger. 
  • Du har ret til at kende hovedferiens placering min. 3 måneder før afholdelse af ferien. 
  • Du har ret til at kende restferiens placering min. 1 måned før afholdelse af ferien. 
  • Hvis du er berettiget til at holde ferie med løn, har du ret til udbetaling af særlig feriegodtgørelse på 1,95 % af din ferieberettiede løn, som udbetales pr. 1.5. Denne godtgørelse er beregnet på baggrund af din løn i det foregående optjeningsår. Sygeplejersker med indtil 10 års beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen får 2,85 % i særlig feriegodtgørelse.
  • Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes. 
  • Den 6. ferieuge afholdes efter den ansattes ønske, medmindre tjenesten hindrer dette.

 

Ferie og sygdom

Bliver du syg inden din ferie starter, har du ret til ikke at afvikle din ferie. Du skal sygemelde dig over for din arbejdsgiver ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Læs mere i ferieaftalens §§ 21-22.

Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie efter 5 sygedage (karensdage), hvis du har optjent ret til 25 dages ferie. Har du ikke optjent 25 feriedage, beregnes karensperioden forholdsmæssigt. Det er vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked om sygdom allerede den første dag, da de 5 karensdage først løber fra meddelelsen er givet til arbejdsgiver. Karensperioden på 5 dage regnes pr. ferieår, og derfor bør al sygdom, uanset at varigheden forventes at være under 5 dage, meddeles til arbejdsgiver og dokumenteres. Det er også en betingelse, at du for egen regning indhenter lægelig dokumentation for sygdommens eksistens og varighed.

Bliver du rask igen under ferien, kan du vælge at afholde resten af ferien eller at vende tilbage på arbejde. 

Reglerne om sygdom under ferie trådte i kraft pr. 1. maj 2012. Reglerne er endnu ikke indarbejdet i ferieaftalen, hvorfor det er Ferieloven, der følges i denne situation.

Efter Ferieaftalen er der også den mulighed, at arbejdsgiver ved særlige omstændigheder kan vælge at suspendere ferien. 
 

Overførsel af ferie

Du kan aftale med din arbejdsgiver at overføre optjent ferie ud over 4 uger til et kommende ferieår. Den ferie, der kan overføres, skal være ferie med løn. Aftalen skal være skriftlig.
 

Ferielukket

Hvis du er ansat et sted, der holder ferielukket, er udgangspunktet, at du har pligt til at afholde ferie svarende til arbejdsstedets lukkeperiode. Det er en betingelse, at din arbejdsgiver varsler ferien korrekt..

Du kan undersøge, om der er mulighed for at aftale med ledelsen at afholde ferie på et andet tidspunkt, ved at du under ferielukningen i dit eget område arbejder inden for et andet område eller varetager andre opgaver under lukningen, så du kan holde ferie på et mere bekvemt tidspunkt.
 

Læs Ferieaftalen