Regionale aftaler: Atypiske stillinger

Hér kan du læse om vilkårene for dig, som er ansat i en atypisk stilling.

Hvad er en atypisk stilling ?

Kendetegnende for atypiske stillinger er, at de adskiller sig væsentligt fra almindelige basisstillinger og samtidig ikke er lederstillinger. Der er tale om stillinger med et særligt indhold, og der kan være tale om stillinger, der dækker bredt eller har særligt tværgående ansvarsområde.

Atypiske stillinger vil ofte referere til en højere ledelsesniveau og/eller have en særlig organisatorisk indplacering.

 

Lønnen

Med Danske Regioner er det aftalt, at aflønningen af en atypisk stilling skal være en samlet pensionsgivende løn. Der er i aftalen ikke angivet noget fast lønniveau - dvs. at en sådan stilling kan aflønnes og pensionsindplaceres uden at være bundet af lønskalaen for basisstillinger.

Det skal bemærkes, at en stilling kun kan indplaceres efter reglerne for atypiske stillinger, hvis parterne er enige om det - dvs. det kræver en aftale mellem den ansatte og arbejdsgiver.

Reglerne om atypiske stillinger findes i overenskomsten med Danske Regioner for sygeplejersker i basisstillinger.  

Du kan indhente yderligere vejledning og råd i kredsen - Find din kreds hér