Seniorordning - Regioner

Som seniormedarbejder har du adgang til forskellige tilbud. Læs om seniorsamtale, seniorbonus, seniorstilling, fratrædelsesordning eller aftale om generationsskifte for ledere.

Tilbud om seniorsamtale

Formålet med en seniorsamtale er, at der i god tid bliver sat fokus på dine ønsker og forventninger til den resterende del af dit arbejdsliv.

Det er det øverste MED-udvalg på din arbejdsplads, der drøfter dén alder, hvor du vil få tilbudt en seniorsamtale. Det er også MED-udvalget, der drøfter retningslinjer for indholdet i seniorsamtalen.

Seniorbonus

Aftalen giver månedslønnede sygeplejersker ret til seniorbonus fra den 1. januar året efter, de fylder 60 år. Bonussens størrelse er afhængig af alder - se  tabellen nedenfor. 

​Bonus i procent af sædvanlig løn

​Maksimalt antal fri-/seniordage

Fylder 60 år​ ​0,8 % ​2 dage
Fylder 61 år​ ​1,2 % ​3 dage
Fylder 62 år og derover​ ​1,6 % ​4 dage

Seniorbonussen beregenes af sædvanglig løn. Ved sædvanlig løn forstås den løn man som månedslønnet får udbetalt under sygdom, dvs. fuld løn (incl. pension).

Seniorbonussen kan konverteres helt eller delvist til: 

 • Fri-/seniordage 
  Afhængig af alder kan du opnå ret til 2, 3 og 4 dage. ’Værdien’ af en fri-/seniordag svarer til 0,4 % af den sædvanlige løn.
 • Ekstraordinær pensionsindbetaling 
  Hvis hele seniorbonussen konverteres til pension, indbetales beløbet som ekstraordinært pensionsbidrag på samme tidspunkt som den kontante bonus ville være blevet udbetalt. Hvis du ikke giver anden besked, sker indbetalingen til PKA/Pensionskassen for sygeplejersker.
 •   Kompetenceudvikling 
  Vælger du at bruge seniorbonussen til kompetenceudvikling, kan værdien af bonussen omregnes til kursus-, materiale- og eventuelle opholdsudgifter samt 0,4 % af din sædvanlige løn pr. kursusdag. 

Fristen for at give din arbejdsgiver besked om konvertering er den 1. oktober i det forudgående kalenderår. Dit valg gælder for 1 år ad gangen.
 

Tiltrædelse i løbet af året

Hvis du opfylder aldersbetingelsen for bonus og tiltræder i løbet af kalenderåret, får du ret til forholdsmæssig andel af bonussen.
 

Fratrædelse i løbet af året

Opfylder du aldersbetingelsen for bonus, og fratræder du, inden bonussen er kommet til udbetaling i januar året efter, får du udbetalt en forholdsmæssig andel af bonussen. Det vil sige, at hvis du fylder 60 år i udbetalingsåret, men fratræder med udgangen af september, får du ret til ¾ bonus, svarende til, at du har været ansat ¾ af året. 


Mere information

Hvis du har behov for mere information, er du velkommen til at kontakte din kreds.  Find din kreds her.

Du kan også læse aftalen her: Aftalen om seniorordningen.


Seniorstilling

Du har mulighed for at søge en seniorstilling – efter rammeaftalen fra 52 år, men i praksis anvendes det stort set ikke.

 En seniorstilling kan medføre: 

 • Nedsat arbejdstid
 • Ændrede arbejdsopgaver/arbejdsfunktioner
 • En kombination af nedsat arbejdstid og ændrede arbejdsopgaver/arbejdsfunktioner med følgende fastholdelseselementer:
  • Udligningstillæg
  • Bevarelse af pensionsrettigheder/pensionsforbedringer
  • Fastholdelsesbonus

Du kan søge om en seniorstilling, men har ikke krav på det.

Hvis du vil have information om de konkrete muligheder på din arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller din kreds.  Find din kreds her.

Du kan også læse aftalen her: Aftalen om seniorordningen.

 

Fratrædelsesordning

Fratrædelsesordninger kan anvendes:

 • I fastholdelsesøjemed. Det vil siger, hvis du fortsætter som ansat indtil en bestemt alder, får du ret til nærmere aftalte elementer.
 • I forbindelse med personaletilpasninger.

En fratrædelsesordning kan være:

 • Fratrædelsesgodtgørelse
 • Pensionsforbedring og/eller
 • Tjenestefri med sædvanlig løn

Du kan søge om en fratrædelsesordning, men har ikke krav på det.

Hvis du vil have information om de konkrete muligheder på din arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller din kreds. Find din kreds her.

Du kan også læse selve aftalen her Aftalen om seniorordningen.  


Aftale om generationsskifte for ledere

Som chef eller leder kan du søge om en generationsskifteaftale, hvor du får særlige vilkår for at forblive i din stilling i et aftalt tidsrum, hvorefter du fratræder.

Du skal være fyldt 54 år, aftalen kan højst løbe i 6 år, og du kan tidligst fratræde fra dit fyldte 60. år.
I generationsskifteaftalen kan fastsættes:

 • Løntillæg
 • Fastholdelsesbonus
 • Pensionsforbedring

Som chef eller leder kan du søge om en generationsskifteordning, men har ikke krav på det.

Hvis du vil have information om de konkrete muligheder på din arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller Lederforeningen. Find Lederforeningen her

Du kan også læse selve aftalen her Aftalen om seniorordningen