Tidsbegrænset ansættelse - Region

Hér kan du læse om særlige beskyttelsesregler, der gælder ved tidsbegrænset ansættelse.

Tidsbegrænset ansættelse

Hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling, så gælder der særlige beskyttelsesregler for dig.  Disse regler fremgår af Sundhedskartellet rammeaftale med KL og RLTN om tidsbegrænset ansættelse.

Ved en tidsbegrænset ansættelses forstås, et ansættelsesforhold, hvor tidspunktet for udløbet af ansættelsesforholdet er fastsat ud fra en bestemt dato, fuldførelse af en bestemt opgave eller indtrædelsen af en bestemt begivenhed.

Det er et grundlæggende princip i aftalen om tidsbegrænset ansættelse, at tidsbegrænset ansatte ikke må forskelsbehandles i forhold til fastansatte. Det princip gælder dog ikke, hvis forskelsbehandlingen er begrundet i objektive forhold.

Herudover må man kun forny en tidsbegrænset ansættelse, hvor fornyelsen er begrundet i objektive forhold.  I aftalen er oplistet en række objektive forhold – her nævnes kun et par eksempler, som fx  

  • At fornyelsen skyldes mangel på medarbejdere pga.  sygdom, graviditet, barsel, orlov, borgerligt ombud
  • At behovet for arbejdskraft kræver ansættelser af midlertidig karakter

Det betyder, at skal medarbejder A fx på barsel, så er det i orden at forny ansat B’s tidsbegrænsede stilling i A’s barselsperiode.

Der er ikke i rammeaftalen taget stilling til, hvor mange gange der må ske fornyelser af en tidsbegrænset ansættelse – det afgøres  i sidste ende af domstolene.

Hvis der sker en fornyelse af en tidsbegrænset ansættelse uden, at én af de objektive grunde, der er nævnt ovenfor, er til stede,  vil der være tale om en omgåelse af overenskomsternes regler om opsigelsesvarsler. Det betyder, at den tidsbegrænset ansatte har krav på et almindeligt opsigelsesvarsel efter overenskomsten.

Læs mere: Aftalen om tidsbegrænset ansættelse