Statslige aftaler

Overenskomster og aftaler gældende for sygeplejersker ansat i staten.

Her kan du finde de overenskomster og aftaler, som DSR har indgået med Staten. De dækker først og fremmest arbejdet på statslige arbejdspladser som fx sygeplejerskeuddannelsen, SOSU-skoler, forsvaret, kriminalforsorgen og en række statslige institutioner. Vi har inddelt overenskomsten og aftalerne i forskellige emner, så du nemmere kan finde lige netop det, du vil vide mere om. 

 

Aftaler og regler indenfor forskellige emner

> Arbejdstid 

> Tidsbegrænset ansættelse 

> Ferie 

> Barsel

> Andre former for orlov 

> Seniorordning  

> Kompetenceudvikling 

> Medindflydelse, trivsel og sundhed 

 

Supplerende regler for specifikke faggrupper

> Er du leder

> Er du kandidat eller master

> Er du tjenestemand

 

Overenskomster og aftaler

Hér finder du de statslige overenskomster og aftaler. De er forskellige, afhængigt af, hvor du er ansat. 

 

Øvrige aftaler

> Aftale om undervisnings- og konsulenthonorar