Professionshøjskoler

Hér kan du læse om arbejdstidsreglerne for ansatte på Professionshøjskolerne

Hvis du er underviser på en professionshøjskole, følger dine arbejdstidsregler af organisationsaftalen for undervisere på professionshøjskolen.

  • Den årlige arbejdstid udgør 1.924 timer, inklusive ferie og fridage, svarende gennemsnitligt til 37 timer ugentligt.
  • Der er mulighed for at indgå en plustidsaftale.
  • Der er mulighed for at få godtgørelse for pålagt tjenstligt merarbejde, som har været af større omfang.