Arbejdstid - Stat

Hér kan du læse om dine arbejdstidsregler, opdelt efter, hvilken slags institution du er ansat på.

SOSU-skoler 

Hvis du er underviser på en SOSU-skole, følger dine arbejdstidsregler af aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i staten, med to tilpasninger:

  • Arbejdstiden beregnes for en periode på 1 år (normperiode)
  • Fristen for afspadsering er den følgende normperiode

Se aftalen her: 

> Aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten

 

Professionshøjskoler

Hvis du er underviser på en professionshøjskole, følger dine arbejdstidsregler af organisationsaftalen for undervisere på professionshøjskolen. Se aftalen under " Overenskomster og aftaler"

  • Den årlige arbejdstid udgør 1.924 timer, inklusive ferie og fridage, svarende gennemsnitligt til 37 timer ugentligt.
  • Der er mulighed for at indgå en plustidsaftale.
  • Der er mulighed for at få godtgørelse for pålagt tjenstligt merarbejde, som har været af større omfang.

 

Universiteter – cand. cur med forsknings- og undervisningsopgaver

Hvis du er ansat som cand. cur med forsknings- og undervisningsopgaver, følger dine arbejdstidsregler af Organisationsaftalen for kandidater i sygepleje (med forsknings-og undervisningsopgaver). Se aftalen under "Overenskomster og aftaler"

  • Den årlige arbejdstid udgør 1.924 timer, inklusive ferie og fridage, svarende gennemsnitligt til 37 timer ugentligt.
  • Ansættelse på deltid kan finde sted efter aftale mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden. Ved ansættelse på deltid ydes løn i forhold til den nedsatte arbejdstid.
  • Der er mulighed for at indgå en plustidsaftale.
  • Merarbejde godtgøres kun, hvis det er tjenstligt pålagt, har et større omfang og er af minimum fire ugers varighed.

 

Universiteter – projektsygeplejersker

Hvis du er ansat som projektsygeplejerske på et universitet, er du omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Se aftalen her:  Aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten

 

Forsvaret, Dansk Røde Kors, Arbejdstilsynet og andre statslige styrelser

Hvis du er ansat som sygeplejerske i Forsvaret, Dansk Røde Kors, Arbejdstilsynet eller andre statslige styrelser, er du omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Se aftalen her:  Aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten

 

Fængsler og arresthuse (Kriminalforsorgen)

Hvis du er ansat som sygeplejerske i fængsler eller arresthuse, dvs. inden for Kriminalforsorgen, er du omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Se aftalen her:  Aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten

For sygeplejersker ansat i Kriminalforsorgen er der indgået en lokal arbejdstidsaftale, der supplerer arbejdstidsaftalen for tjenestemænd i staten.

Se aftalen her:  Lokal Arbejdstidsaftale for sygeplejersker i Kriminalforsorgen 

 

Rådighedssygeplejersker i Forsvaret

Hvis du er kontraktansat som rådighedssygeplejerske i Forsvaret, gælder der særlige arbejdstidsregler for dig. Har du brug for hjælp, så kontakt DSR-Centralt.

 

Sygeplejersker i Søværnet

Hvis du er kontraktansat som sygeplejerske i søværnet, gælder der særlige arbejdstidsregler for dig. Har du brug for hjælp, så kontakt DSR-Centralt.