Fængsler og arresthuse (Kriminalforsorgen)

Hér kan du læse om arbejdstidsreglerne for ansatte i fængsler og arresthuse

Hvis du er ansat som sygeplejerske i fængsler eller arresthuse, dvs. inden for Kriminalforsorgen, er du omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Se aftalen under ”oversigt over overenskomster og aftaler”.

For sygeplejersker ansat i Kriminalforsorgen er der indgået en lokal arbejdstidsaftale, der supplerer arbejdstidsaftalen for tjenestemænd i staten.