Forsvaret, Dansk Røde Kors, Arbejdstilsynet og andre statslige styrelser

Hér kan du læse om arbejdstidsreglerne for ansatte i Forsvaret, Dansk Røde Kors, Arbejdstilsynet og andre statslige styrelser

Hvis du er ansat som sygeplejerske i Forsvaret, Dansk Røde Kors, Arbejdstilsynet eller andre statslige styrelser, er du omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Se aftalen under ”oversigt over overenskomster og aftaler”.