Ledere ved professionshøjskoler - Staten

Her kan du læse om løn mv. for ledere ved professionshøjskoler

Ledere ved professionshøjskoler aflønnes efter tre basisløntrin, afhængig af stillingens organisatoriske indplacering.

 

Uddannelses-/udviklingschef  

Stillinger som uddannelseschef er klassificeret i lønramme 36 på institutioner med mere end 1.800 årselever, hvor ansvarsområdet omfatter mere end 400 årselever, og nærmeste overordnede enten er direktør/ forstander eller vicedirektør/forstander med en indplacering i mindst lønramme 37. Stillinger som uddannelseschef er klassificeret i lønramme 35 på institutioner med mere end 400 årselever.

Stillinger som udviklingschef med ansvar for institutionens samlede kursusudvikling/virksomhed med selvstændigt ledelses- og budgetansvar klassificeres på følgende måde:

  • Lønramme 34 på øvrige institutioner. 
  • Lønramme 35 på institutioner med mere end 1.000 årselever.
  • Lønramme 36 på institutioner med mere end 1.800 årselever.

 

Øvrige ledere

Stillinger som områdeleder/afdelingsleder/inspektør klassificeres i lønramme 34. Dog kan de klassificeres i lønramme 35 på skoler med mere end 1.000 årselever. Stillinger som uddannelsesleder klassificeres i lønramme 32.

Pensionsbidraget udgør 18 %.

 

Se de konkrete kronebeløb for hvert løntrin i Løn- og ansættelsesvejledningen på Statens område.