Lokalløn - Staten

Funktions- og kvalifikationsløn forhandlet lokalt på din arbejdsplads

Din samlede løn består typisk af basisløn (grundløn), centralt aftalte tillæg og eventuelt lokalt aftalte tillæg.

De lokale lønforhandlinger

De lokale løndele forhandles mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen på den enkelte arbejdsplads. Hvor der ikke er en lokal tillidsrepræsentant, er det DSR's konsulenter, der forhandler med ledelsen.

Forhandling kan ske ved ansættelsen eller undervejs i din ansættelse, når du får nye opgaver. Der forhandles også ofte tillæg ved årlige forhandlinger som resultat af overenskomstaftalerne. 
 

​Lokalløn ved ny stilling

Når du tiltræder en ny stilling, er det vigtigt, at såvel opgaver som funktioner i stillingen er kendte, samt at lønnen er aftalt, så den afspejler opgavernes karakter og dine kompetencer. For at sikre dette, kan du kontakte tillidsrepræsentanten for området og få hjælp til forhandlingen. Det er vigtigt, at du ikke siger din nuværende stilling op, før du har modtaget et (skriftligt) tilbud om løn- og ansættelsesvilkår i det nye job.
 

Lokalløn ved nye opgaver og kompetencer

Sker der ændringer i dit job, der ligger ud over de opgaver, der forventeligt ligger i stillingen, eller får du et større ansvarsområde eller nye kompetencer gennem uddannelse, skal der ske en genforhandling af din løn.
 

Lokalløn som en del af overenskomstaftalerne

Der kan også ske en forhandling om lønændringer efter aftale om Nye lønsystemer (Staten). Hvis en af parterne ønsker det, skal dette ske én gang årligt. Det kan også ske løbende, hvis parterne er enig om dette.  
 
> Læs mere information om Rammeaftale om Nye lønsystemer