OK18 mellem Det Grønlandske Patienthjem og DSR afsluttet

Forhandlingerne af OK18 for Det Grønlandske Patienthjem er nu afsluttet med blandt andet løft af basisløn

Vi har nu afsluttet forhandling af OK18 for Det Grønlandske Patienthjem (DGP).

Der er opnået et løft af basislønnen for både sygeplejersker og den sygeplejefaglige leder.

Desuden er der aftalt forbedring af pension på ulempetillæg.

  • Basisløn for sygeplejersker hæves med 4.500 kr. i 2012 niveau, svarende til 4.882 kr. i nutidsværdi – samlet årsløn er herefter 338.926 kr. plus pension på 18 %.
  • Basisløn for sygeplejefaglig leder hæves med 5.900 kr. i 2012 niveau svarende til 6.401 kr. – samlet årsløn er herefter 440.691 kr. plus pension på 18 %.
  • Pension af ulempetillæg øges fra 2 % til 3,75 %, da DGP følger regionernes arbejdstidsaftale.