Særlige fridage - Staten

Arbejdstidsreglerne på statens område findes både i en fælles arbejdstidsaftale og i de enkelte overenskomster. Reglerne i fællesaftalen kan suppleres/afviges i de enkelte overenskomster.

Her kan du hurtigt se, hvad der gælder for særlige dage, som er fælles for alle ansatte i staten.

 

1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsdag er almindelge arbejdsdage, når de falder på hverdage.

  • 1. maj kan der søges tjenestefri uden løn. Der ydes ikke tillæg for arbejde denne dag
  • Grundlovsdag fra kl. 12 til kl. 24 ydes der et tillæg til timelønnen på 25% 
  • Juleaftensdag fra kl. 14 til kl. 24 ​ydes der et tillæg til timelønnen på 25% 
  • Nytårsaftensdag ydes der ikke tillæg

Alle dagene ydes der eventuelt tillæg for arbejde efter kl. 17 efter de gældende aftaler.

Hvor der ikke er anført særlige regler i de enkelte aftaler, gælder aftalen "Arbejdstid for tjenestemænd i staten".
Aftalen omfatter også overenskomstansatte sygeplejersker.