Statslige aftaler: Særligt for kandidater

Hér kan du læse om de bestemmelser, der er gældende for kandidat- og masteruddannede på Statens område.

Der er forskel på vilkårene for kadidat og master, alt efter ansættelsesområde

Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker med en kandidatuddannelse, som ansættes på statens område, er forskellige for de enkelte ansættelsesområder.

Kandidatuddannelse som overbygning til en bachelor som sygeplejerske kan være afsæt for tillæg.

Er du både uddannet som sygeplejerske og har en fuld universitetsuddannelse, afsluttet med en kandidatgrad, gælder særlige forhold. Her opfordres du til at kontakte DSR–C.

Du kan hér se, hvad der gælder for de forskellige ansættelsesområder:

SOSU-skoler

Der er ikke i overenskomsten aftalt tillæg for kandidatuddannelse. Nogle skoler har indgået forhåndsaftale om tillæg for kandidatuddannelse. Oplysninger kan fås hos tillidsrepræsentanten på skolen.

Professionshøjskoler

Det er i overenskomsten aftalt, at undervisere med en kandidatuddannelse opnår løntrin 8 (højeste løntrin) i aftalen som slutløn. Undervisere, der har en masteruddannelse, har trin 7 som slutløn.

Universiteter – Cand. Cur. med forsknings- og undervisningsopgaver

Der ydes ikke tillæg for kandidatuddannelse. Tillæg kan søges forhandlet som kvalifikationstillæg.

Sygeplejersker, der ansættes i forsker- eller undervisningsstillinger på baggrund af en anden kandidatuddannelse end Cand. Cur., forhandles ved hver enkelt ansættelse. Her opfordres du til at kontakte DSR–C.

Universiteter - projektsygeplejerske, Forsvaret, Dansk Røde Kors, Arbejdstilsynet, fængsler, arresthuse og andre statslige styrelser

Der er ikke i overenskomsten aftalt tillæg for kandidatuddannelse. Tillæg kan søges forhandlet som kvalifikationstillæg.

Rådighedssygeplejersker og sygeplejersker i Søværnet

Ansættelse sker her efter særlig kontrakt, og der ydes ikke tillæg for kandidatuddannelse.