Statslige aftaler: Særligt for kandidater

Læs hvad der gælder for kandidat- og masteruddannede på statens område.

Der er forskel på vilkårene for kandidat og master alt efter ansættelsesområde

Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker med en kandidatuddannelse, som ansættes på statens område, er forskellige for de enkelte ansættelsesområder.

Kandidatuddannelse som overbygning til en bachelor som sygeplejerske kan være afsæt for tillæg.

Er du både uddannet som sygeplejerske og har en fuld universitetsuddannelse, afsluttet med en kandidatgrad, gælder særlige forhold. Her opfordres du til at kontakte Statens team på staten@dsr.dk.

Nedenfor kan du læse om, hvad der gælder for de forskellige ansættelsesområder:

SOSU-skoler

Der er ikke i overenskomsten aftalt tillæg for kandidatuddannelse. Nogle skoler har indgået forhåndsaftale om tillæg for kandidatuddannelse. Oplysninger kan fås hos tillidsrepræsentanten på skolen.

Professionshøjskoler

Det er i overenskomsten aftalt, at undervisere med en kandidatuddannelse opnår løntrin 8 (højeste løntrin) i aftalen som slutløn. Undervisere, der har en masteruddannelse, har trin 7 som slutløn.

Universiteter – forskningssygeplejersker

Sygeplejersker, der ansættes i forsker- eller undervisningsstillinger på baggrund af en kandidatuddannelse, indplaceres på DSR’s overenskomst for universiteterne.

Overenskomsten følger den akademiske lønskala og der ydes herudover tillæg efter den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Universiteter - projektsygeplejerske, Forsvaret, Dansk Røde Kors, Arbejdstilsynet, fængsler, arresthuse og andre statslige styrelser

Der er ikke i overenskomsten aftalt tillæg for kandidatuddannelse. Tillæg kan søges forhandlet som kvalifikationstillæg.

Rådighedssygeplejersker og sygeplejersker i Søværnet

Ansættelse sker her efter særlig kontrakt, og der ydes ikke tillæg for kandidatuddannelse.

 

For nærmere råd og vejledning om lønindplacering for kandidater på statens område kan du kontakte Dansk Sygeplejeråd på staten@dsr.dk