Sygeplejersker i Søværnet

Hér kan du læse om arbejdstidsreglerne for sygeplejersker i Søværnet

Hvis du er kontraktansat som sygeplejerske i Søværnet, gælder der særlige arbejdstidsregler for dig. Har du brug for hjælp, så kontakt DSR-Centralt.