Universiteter, cand.cur. med forsknings-og undervisningsopgaver

Læs her om arbejdstidsreglerne for forsknings- og undervisningsansatte med cand.cur.

Hvis du er ansat som cand.cur med forsknings- og undervisningsopgaver, følger dine arbejdstidsregler af Organisationsaftalen for kandidater i sygepleje (med forsknings-og undervisningsopgaver).

  • Den årlige arbejdstid udgør 1.924 timer, inklusive ferie og fridage, svarende gennemsnitligt til 37 timer ugentligt.
  • Ansættelse på deltid kan finde sted efter aftale mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden. Ved ansættelse på deltid ydes løn i forhold til den nedsatte arbejdstid.
  • Der er mulighed for at indgå en plustidsaftale.
  • Merarbejde godtgøres kun, hvis det er tjenstligt pålagt, har et større omfang og er af minimum fire ugers varighed.