Underskrivning af organisationsaftaler OK18 på statens område

Uenigheden om ret til betalt spisepause behandles ved en faglig voldgift

På statens område har underskrivning af organisationsaftaler afventet, at parterne fandt en løsning omkring betalt spisepause. Uenigheden om ret til betalt spisepause skal nu behandles ved en faglig voldgift.

Den faglige voldgift var berammet til at blive hovedforhandlet den 3. og 4. oktober 2019, men er udsat til slut januar 2020, da processkrifterne er blevet forsinkede.

Moderniseringsstyrelsen og CFU/Akademikerne er enige om, at afgørelsen af denne uenighed i det fagretlige system ikke må stå i vejen for udsendelse af de overenskomster og aftaler, som parterne har indgået aftale om fornyelse af ved overenskomstforhandlingerne i 2018.

Parterne udsender derfor samtlige redigerede overenskomster/aftaler, der er fornyet ved overenskomstforhandlingerne i 2018, under den forudsætning, at parterne forbeholder sig deres respektive forståelser af de ovennævnte forligsresultater.