Overenskomstforhandlinger 2018

I starten af 2018 forhandles der nye overenskomster på det offentlige område. Få indblik i forhandlingsforløbet, DSR's krav og meget mere.

OK18 fra A-Z

Få overblik over de vigtigste emner og aktører i OK18.

Ordbog

Arbejdsgiverne

Arbejdsgiverne er:

 • Regionerne (RLTN)
 • Kommunerne (KL)
 • Staten (Moderniseringsstyrelsen)

Forhandlingerne

I januar og februar forhandler vi med arbejdsgiverne - vi diskuterer, går på kompromis og finder på nye løsninger for at nå frem til et forlig, som kan sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Forhandlingsfællesskabet

 • Består af 51 faglige organisationer for offentligt ansatte i Danmark, herunder Dansk Sygeplejeråd.
 • Repræsenterer hovedparten af de ansatte i kommuner og regioner - ca. 571.000 af de i alt ca. 649.000 kommunalt og regionalt ansatte.
 • Forhandler generelle løn- og arbejdsvilkår for alle offentligt ansatte, herunder løn, ferie og barsel.
 • Se mere om Forhandlingsfællesskabet.

Forlig

Hvis der opnås et forlig i forhandlingerne om nye overenskomster, skal det til urafstemning blandt medlemmerne.

Hvis ikke der kan opnås forlig, varsles der konflikt. 

Krav

 • Op til forhandlingerne har faglige organisationer og arbejdsgivere udvekslet deres krav til de nye overenskomster.
 • De faglige organisationers krav til de nye overenskomster er baseret på medlemmernes ønsker, som de faglige organisationer har prioriteret og sendt til arbejdsgiverne.
 • På samme måde har arbejdsgiverne sendt deres krav til de faglige organisationer. 
 • Se kravene til OK18.

Generelle krav

 • De generelle krav, for eksempel bedre løn, ferie og barsel bliver forhandlet samlet for alle offentligt ansatte.
 • De forhandles af Forhandlingsfællesskabet, som består af 51 faglige organisationer for offentligt ansatte i Danmark, herunder Dansk Sygeplejeråd.
 • Se kravene til OK18.

Specielle krav

 • De specielle krav, for eksempel bedre pension, bliver forhandlet specifikt for din faggruppe.
 • De forhandles af Sundhedskartellet, som består af 11 faglige organisationer i sundheds- og socialsektoren, herunder Dansk Sygeplejeråd.
 • Se kravene til OK18.

Sundhedskartellet

 • Består af 11 faglige organisationer i sundheds- og socialsektoren, herunder Dansk Sygeplejeråd.

 • Repræsenterer lidt over 100.000 beskæftigede.

 • Dansk Sygeplejeråd er den klart største faglige organisation i Sundhedskartellet, og DSR's formand Grete Christensen er også formand for Sundhedskartellet.

 • Forhandler specielle krav for forskellige faggrupper i sundheds- og socialsektoren, for eksempel bedre pension.

 • Se mere om Sundhedskartellet.

Urafstemning

Hvis der indgås forlig om en ny overenskomst, skal det først godkendes af Dansk Sygeplejeråds kongres.

Herefter sendes forliget til urafstemning blandt Dansk Sygeplejeråds medlemmer.

Medlemmerne afgør altså i sidste ende, om den nye overenskomst er god nok og kan vedtages. Hvis medlemmerne stemmer ja, er den nye overenskomst en realitet.

Sådan forhandler vi

Forstå, hvordan en ny overenskomst bliver til.

Sådan bliver dine ønsker til en overenskomst

Se animationsfilmen fra Sundhedskartellet, som beskriver, hvordan dine ønsker bliver en del af den samlede overenskomst.

Højdepunkter i OK18

Klik på datoerne og pilene for at se, hvad der sker hvornår i de regionale og kommunale forhandlinger. De statslige forhandlinger foregår samtidig mellem Moderniseringsstyrelsen og CFU/CO10, som repræsenterer Dansk Sygeplejeråd.