Overenskomstforhandlinger 2018

Dansk Sygeplejeråds medlemmer har stemt ja til OK18-forliget. Læs alt om OK18 her.

Stort ja til OK18 fra sygeplejerskerne

Et stort flertal har stemt ja til det forlig, der blev indgået ved OK18. Dermed træder overenskomsten i kraft med virkning fra 1. april 2018.

Kontakt DSR, hvis du er i tvivl om noget

Har du spørgsmål til forlig?

Der vil på denne side løbende blive lagt beskrivelser af alle tre forlig og der vil i forbindelse med urafstemningen blive udsendt konkret informationsmateriale til alle berørte medlemmer . 

Har du har spørgsmål til de indgåede forlig og er du ansat på henholdsvis det kommunale eller det regionale område, kan du kontakte din TR eller lokale kreds.

Er du ansat på det statslige område, kan du kontakte din lokale TR eller DSR’s sekretariat på mail cg@dsr.dk.

OK18 Hotline holder lukket
Dansk Sygeplejeråd OK18 hotline holder lukket, mens DSR’s medlemmer tager stilling til forligene på alle tre arbejdsgiverområder.

Læs hvordan du kan kontakte din TR eller lokale kreds

Sådan forhandler vi

Forstå, hvordan en ny overenskomst bliver til.