Overenskomstforhandlinger 2021

Din overenskomst skal fornyes. Overenskomsten sætter rammen for løn, arbejdstid, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, pension og meget andet. Vi skal forhandle med arbejdsgiver om, hvilke vilkår der skal gælde på din arbejdsplads.

Dine ønsker er udgangspunkt for vores forhandlinger

Hvad er vigtigst for medlemmerne, vi tager med til forhandlingsbordet? Indsamlingen af ønsker til overenskomstforhandlingen er nu slut. De ønsker, medlemmerne har indsendt til os, bliver vores udgangspunkt for arbejdet med OK21.  Nu skal kravene behandles i kredsbestyrelserne og derefter i hovedbestyrelsen, før de bliver sendt til Sundhedskartellet.

Fakta og forhandling

Se fakta om de forhandlingsemner, sygeplejersker oftest vælger som ønskede fokusområder til overenskomstforhandlinger.

OK21: Sådan bliver dine ønsker til en overenskomst

Tidslinje for forhandlingerne