Social kapital - værktøjer og erfaringer

Mange arbejdspladser arbejder med social kapital. Det er væsentligt, at de erfaringer og den viden som arbejdspladserne gør sig, bliver delt.

Nuværende erfaringer på arbejdsmiljøområdet

I en rapport fra 2013, som BrancheFælleskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har udgivet, er de nuværende erfaringer med at udvikle social kapital på en række forskellige typer af danske arbejdspladser samlet og beskrevet.

Fokus er bl.a. på, hvordan social kapital bliver brugt og kommer i spil i organisationen og på arbejdsmiljøområdet. Det bliver også beskrevet, hvordan arbejdet med social kapital kan tænkes sammen med andre projekter, indsatser og interventioner, som foregår på arbejdspladsen.

Rapporten indeholder endvidere en gennemgang af cases. Her er fokus på både gevinster og udfordringer ved social kapital i forhold til løsning af arbejdspladsens kerneopgaver og arbejdsmiljøet. Indenfor social- og sundhedsområdet bliver det belyst, hvordan social kapital kan bruges som et værktøj til at skabe:

  • sammenhængende patientforløb, hvor et tæt samarbejde med mange forskellige faggrupper er påkrævet
  • et bedre arbejdsmiljø blandt kolleger i arbejdet med borgere med særlige behov.

Vil du læse mere, kan du downloade rapporten her

 

BFA Velfærd og Offentlig administration og social kapital

Skal I i gang med at arbejde med social kapital på din arbejdsplads?
BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) for Velfærd og Offentlig Administration har udviklet en hjemmeside, som kan hjælpe dig og din arbejdsplads godt på vej, hvis I ønsker at sætte social kapital på dagsordenen.

Hjemmesiden indeholder bl.a. værktøjer, som kan bruges til at opbygge og videreudvikle social kapital på arbejdspladsen som f.eks.:

  • Introduktion til social kapital for medarbejdere og ledelse.
  • Spørgeskema som basis for dialog på afdelingen/ arbejdspladsen.
  • Inspiration til indsatser, som kan opbygge social kapital.
  • Inspiration til, hvordan I kan udvikle jeres samarbejde på arbejdspladsen gennem relationel koordinering.

Du finder siden med værktøjerne på etsundtarbejdsliv.dk