Undervisnings- og konsulenthonorar

Er opgaven en del af din ansættelse, bliver du honoreret efter statens takster. Ellers sker honorering efter forhandling mellem dig og de, du skal udføre opgaven for.

Som en del af din ansættelse

Når du underviser eller holder foredrag, som en del af din ansættelse, gælder statens takster:
 

Sats Grundbeløb pr. time (niveau 31.03.2012) Løn pr. arbejdstime inkl. %-regulering Normal forberedelsestid pr. undervsiningstime Samlet løn pr. undervsiningstime inkl. %-regulering
I 226,95 257,38 90 643,45
II 226,95 257,38 60 514,76
III 226,95 257,38 40 428,97
IV 197,82 224,35 40 373,92
V 192,18 217,95 25 308,76
VI 177,75 201,59 15 251,99
VII 165,56 187,76 0 187,76

Hertil kommer 12,5 % feriepenge. Takster gældende pr. 01.4.2022.              
                    

For undervisning i enkelte fag kan der være aftalt eller fastsat en forberedelsestid, der er lavere end den normale. 

Den samlede timeløn pr. undervisningstime kan kun anvendes til aflønning af de undervisningstimer, hvortil der er knyttet forberedelse, hvorimod den samlede timeløn pr. arbejdstime anvendes til aflønning af andre arbejdsopgaver, hvis aflønning er hjemlet i Finansminiteriets         
cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om Censorvederlag (Perst.nr. 004-01).

Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse anbefaler følgende takster:

 • Sats I for undervisning på akademisk niveau og inden for områder, som fordrer et specifikt og dermed højere videnskabsniveau.
 • Sats II for undervisning på niveau svarende til sygeplejerskeuddannelsen. 
 • Sats III for undervisning på niveau svarende til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Timelønnet undervisning ved sygepleje- og radiografskoler samt grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, uden at være ansat hertil, honoreres efter Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning.

 

Ikke som en del af din ansættelse

Skal du derimod undervise, holde foredrag eller udføre en konsulentopgave, så er honoreringen et spørgsmål om forhandling mellem dig og de, du skal udføre opgaven for. Du beslutter selv, hvad din pris skal være.

Er du i tvivl om, hvordan du fastsætter prisen, har vi nedenfor udarbejdet nogle forslag til, hvilke takster du kan gøre brug af.

Vi anbefaler, at alle vilkår for afholdelsen af undervisning/foredrag/konsulentbistand er aftalt, før du påtager dig opgaven. Ud over honorering for selve opgaven skal du være opmærksom på, om du - afhængig af geografien – skal indbefatte evt. transportgodtgørelse, køretid m.v. i aftalen. Du skal også være opmærksom på, at der ikke ydes feriepenge af betalingen.

Markedet udvikler sig hele tiden, så det er en god idé at orientere sig om udbud og efterspørgsel, før du indgår en aftale.

 • Takst A: Fra 800 kr. pr. lektion.
  Anbefales for undervisning over for uuddannet personale og borgere, hvor undervisningen udføres på et grundlæggende niveau. Kan endvidere anvendes, hvis den samme undervisning gennemføres flere gange. Evt. forberedelse på op til ca. 30 minutter pr. lektion er inkluderet. Skal der yderligere forberedelse til, bør det også honoreres.
   
 • Takst B: Fra 1.100 kr. pr. lektion.
  Anbefales til mere krævende undervisning, enkeltstående konsulentopgaver eller opgaver på højere niveau. Kan f.eks. anvendes når sygeplejersker underviser sygeplejersker eller andre faggrupper på tilsvarende eller højere niveau. Evt. forberedelse på op til ca. 45 minutter pr. lektion er inkluderet. Skal der yderligere forberedelse til, bør det også honoreres.
   
 • Takst C: Fra 2.000 kr. pr. lektion.
  Anbefales i forbindelse med almindelig foredragsvirksomhed. Herudover kan aftales honorering for efterfølgende deltagelse i diskussion o. lign. samt evt. skriftligt materiale, der udleveres.
   
 • Takst D: Fra 2.600 kr. pr. lektion.
  Anbefales ved foredragsvirksomhed, hvis foredraget har et akademisk niveau og du har kompetencer på f.eks. master- eller kandidatniveau eller du har en ph.d.