Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Søg støtte til faglige aktiviteter

Som medlem kan du søge støtte til faglige aktiviteter, dvs. projekter, møder eller andre former for netværksaktivitet. Temaet skal være sygeplejefagligt og/eller relateret til danske sygeplejerskers virksomhedsområde.

Støtte til faglige aktiviteter: Kriterier for ansøgning

Læs kriterierne for at søge støtte. Ansøgningsskemaet finder du længere nede på siden.

Hvem kan søge?

Enkeltpersoner eller grupper kan søge om støtte til faglige aktiviteter. Det er et krav, at du/I er medlem af Dansk Sygeplejeråd. Vi dækker dermed ikke aktiviteter, der målrettes ikke-medlemmer eller andre faggrupper end sygeplejersker.

Kriterier for at ansøge

Det er et krav, at midlerne går til faglige aktiviteter, dvs. projekter, møder eller andre former for netværksaktivitet.

Temaet for den faglige aktivitet skal være sygeplejefagligt og/eller relateret til danske sygeplejerskers virksomhedsområde.

DSR støtter aktiviteter, der er udviklingsrettede.

Der kan ikke søges om midler til drift eller til kurser / temaeftermiddage, som arbejdsgivere bør dække, da det omfatter nødvendig kompetenceudvikling for medarbejdergruppen.

Vi lægger vægt på, at aktiviteten involverer og engagerer andre medlemmer af DSR.

Det vil vi gerne vide om aktiviteten:

  • Aktivitetens navn
  • Hvem er arrangør
  • Beskrivelse af formål, sygeplejefaglig relevans og indhold.
  • Beskrivelse af målgruppen (interessenter) og forventet antal deltagere
  • Samlet budget - hvor meget søges der om? Vedlæg budget for udgifterne.
  • Søger du støtte fra anden side? Angiv hvor du/I har søgt og om ansøgningen er imødekommet eller afventer svar.
  • Hvem er kontaktperson - husk medlemsnummer og kontaktoplysninger.
  • Når den faglige aktivitet er gennemført, vil vi gerne have en tilbagemelding, hvis I har fået vigtige erfaringer eller resultater.

Sådan søger du støtte

Hent ansøgningsskema

Download ansøgningsskemaet her, udfyld felterne og send din ansøgning til DSR's Professionsafdeling på mail: fonde@dsr.dk. Du kan også skrive til fonde@dsr.dk og få ansøgningsskemaet tilsendt på mail.

Download ansøgningsskema
Frister

Ansøgninger behandles hver 14. dag. Vi kan eventuelt bede om at få uddybet ansøgningen/budgettet.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail dsc@dsr.dk eller telefon 3315 1555. Ved henvendelse beder vi dig om at oplyse dit medlemsnummer.

Uddelingernes størrelse og antal

Midlerne til uddeling er begrænsede, og vi har derfor ikke mulighed for at tilgodese alle ansøgere.

Du får en kort begrundelse for bevilling eller afslag.