I DSR står du stærkere

Vi tror på, at sygeplejersker er de bedste til at varetage sygeplejerskers interesser. Og med mere end 75.000 danske sygeplejersker som medlem kan vi gøre en forskel.

Sygeplejersker kender sygeplejerskers behov bedst

Det er sygeplejersker, som kender dit fagområde, der stiller op til de politiske poster i din organisation. Sammen med dig og andre medlemmer er de på demokratisk vis med til at lægge en linje for, hvordan vi som faggruppe skal markere os politisk - både i den offentlige debat, i forhold til arbejdsgivere, folketingspolitikere, organisationer inden for sundheds- og uddannelsesområdet, helt ude på arbejdspladserne og andre steder, hvor det er vigtigt, at sygeplejersker sidder med ved bordet.

 

Dansk Sygeplejeråd har forhandlingsretten

Dansk Sygeplejeråd har som den eneste faglige organisation forhandlingsretten, når det handler om overenskomster for sygeplejersker, som arbejder inden for det sygeplejefaglige område. Overenskomsterne sætter blandt andet rammerne for løn og arbejdsvilkår for sygeplejersker ansat fx i det offentlige. Det er kun medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, der har indflydelse på de krav, som DSR rejser ved overenskomstforhandlingerne, og det er kun medlemmerne, der kan stemme om et forhandlingsresultat.

 

Talerør for sygeplejerskers holdninger

Det er ikke alle sygeplejersker, der har tid til at deltage i medlemsdemokratiet for eksempel ved at ytre sig, arbejde som TR eller Amir eller være aktiv i en kreds. Men vi tror på, at alle sygeplejersker har en holdning til vilkårene på den enkelte arbejdsplads, og at de vilkår skal være i orden, for at du som sygeplejerske kan gøre en forskel både fagligt og menneskeligt. Det er Dansk Sygeplejeråd talerør for. Som faglig organisation er vi med til at sætte sygeplejerskers holdninger og hjertesager på dagsordenen - hver eneste dag.

 

Kæmper for både den enkelte og for sygeplejefaget

Vi kæmper for mange ting, der kan gøre sygeplejerskers arbejdsliv og hverdag bedre, og dermed også forholdene for borgerne og patienterne. Fordi vi er en rigtig faglig organisation, kæmper vi for at sikre sygeplejersker de bedste individuelle vilkår og de bedste løn- og arbejdsvilkår. Vi er et fagligt fællesskab, der kæmper for dig og for fællesskabet.

Vi kæmper for dit arbejdsmiljø, din uddannelse og dine muligheder for at udvikle dig inden for specialområder gennem dit arbejdsliv, for udbredelse af sygeplejefaglig forskning, for bedre arbejdsgange på tværs af f.eks. kommuner og regioner, flere sygeplejersker i job og meget mere. Der kan vi gøre, fordi vi er sygeplejerskernes faglige organisation - og det er der ingen andre der kan!

Du kan læse mere om vores politiske arbejde her

 

Du har en tillidsrepræsentant i ryggen

Som medlem af en overenskomstbærende faglig organisation har du en tillidsrepræsentant (TR) på din arbejdsplads, som du kan gå til, når du har brug for rådgivning, støtte eller hvis du har konkrete spørgsmål til f.eks. din løn, din arbejdstid eller hvis du oplever udfordringer på arbejdspladsen. Måske er der omstruktureringer eller andre forhold, der skaber utryghed i hverdagen – og her kan din TR f.eks. være med til at afklare forholdene og formidle ønsker mellem dig og ledelsen.

Du kan også altid kontakte Dansk Sygeplejeråd – både lokalt på kredskontoret nær dig eller på vores hovedkontor.

 

Vi kender dit arbejdsområde

Vi kender ikke bare juraen, vi kender også dit arbejdsområde. Derfor kan vi yde dig faglig juridisk bistand. Vi kan klæde dig på til din ansættelsessamtale, rådgive om løn- og arbejdsvilkår og hjælpe dig, hvis du fx bliver udsat for en patientklage eller en arbejdsskade.

Arbejder du med forskning og udvikling , kan vi rådgive dig, så du kommer rigtigt fra start.  Vi kender nemlig sygeplejerskers arbejdsområde og de regler, der vedrører sygeplejerskers arbejde.

Vores indgående kendskab til din særlige faglighed er en fordel, når vi rådgiver og hjælper dig i sager over for din arbejdsgiver, eller hvis du bliver udsat for en patientklage eller en arbejdsskade.

 

Bliv medlem af Dansk Sygeplejeråd