Fonde, legater og stipendier

Dansk Sygeplejeråd administrerer en række fonde, hvorfra det er muligt at søge økonomisk støtte.

 

Før du ansøger

Inden du ansøger et legat eller stipendie er det vigtigt, at du læser vejledningen vedr. fondene igennem. Sæt dig ind i fondens formål, inden du udfylder dit ansøgningsskema. Flere fonde har ofte kriterier, der skal opfyldes for at ansøgningen kan blive behandlet. Hvis din ansøgning ikke opfylder fondens formål, vil din ansøgning ikke blive taget i betragtning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på fonde@dsr.dk eller på 3315 1555. Ved henvendelse beder vi dig om at oplyse dit medlemsnummer.  
 

Ansøgningsfrister/ -perioder

De fleste fonde har en ansøgningsperiode på tre uger. Du kan se ansøgningsfrister og -perioder under den enkelte fond. Det er vigtigt at overholde ansøgningsfristerne, da ansøgninger, der ikke overholder ansøgningsfristerne, ikke behandles.

Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Ansøgningsfrister kan ses på Dansk Sygeplejeråds Stipendiefonds side. Alle ansøgninger til arrangementer i udlandet med start i samme måned behandles på samme bevillingsmøde. Det er vigtigt, at du i god tid, inden du ansøger Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond, sætter dig ind i hvilke bilag, der skal vedlægges ansøgningen. Afhængigt af hvornår dit ophold starter, skal du senest søge 2 - 3 måneder inden den måned, hvor dit ophold starter. 

Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond 

Medlemmer kan løbende søge om midler til behandling hos aut. psykolog, aut. fysioterapeut, aut. kiropraktor og aut. klinisk diætist, samt til misbrugsbehandling og til rekreationsophold i Sygeplejerskernes fritidsboliger fra Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond. Ansøgninger behandles hver 14. dag.

Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond

Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond har til formål at yde økonomisk støtte til forskning udført af sygeplejersker til fremme af sygeplejen i Danmark og internationalt. Fonden kan søges af medlemmer af Dansk Sygeplejeråd. Læs mere om fonden.

Alle fonde på nær Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond annonceres i Sygeplejersken. 
 

Uddelingernes størrelse og antal uddelinger

Under de enkelte fonde kan du orientere dig om seneste uddeling (antal ansøgere, antal modtagere og hvilke beløb, der er uddelt), og dermed også få et indblik i, hvor stor chance du har for evt. at modtage et legat. Fondenes midler er begrænsede og vi har derfor ikke mulighed for at kunne tilgodese alle ansøgere.


Ansøgningsskema

Ansøgningsskema til fondene udfyldes elektronisk med mindre andet fremgår under den enkelte fond.


Særligt for sygeplejestuderende

Hvis du som sygeplejestuderende ønsker at søge om økonomisk støtte til studiebesøg eller studieophold i udlandet, skal du søge Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond, fordi der her er størst sandsynlighed for at opnå evt. støtte.


Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond

Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond har fem formål, hvoraf et af formålene er at yde støtte til medlemmers behandling  hos aut. psykolog, aut. fysioterapeut, aut. kiropraktor og aut. klinisk diætist, samt til misbrugsbehandling og til rekreationsophold i Sygeplejerskernes fritidsboliger. 

Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfonds øvrige fire formål er rettet mod at understøtte nationale og internationale organisationer.


SKAT

Alle uddelinger fra fonde på nær Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond indberettes til SKAT med mindre der fremgår andet under den enkelte fond. 

At uddelingerne fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond ikke indberettes til SKAT, er ikke ensbetydende med, at uddelingerne fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond er skattefri for modtageren, men derimod at modtageren selv har pligt til at medtage uddelingerne på sin selvangivelse. Hvis du modtager flere legater til samme arrangement i udlandet fra andre end Dansk Sygeplejeråd, kan der afhængig af det samlede beløb blive tale om skattepligt. Du kan kontakte SKAT for nærmere oplysninger og vejledning.