1003 Maria og Johs. Herfurths Fond

Støtte til uarbejdsdygtige sygeplejersker, der har en erhvervssygdom

Fondens formål er at yde støtte til uarbejdsdygtige sygeplejersker, der har en erhvervssygdom. Husk at oplyse, hvilken erhvervssygdom, der gør dig uarbejdsdygtig.

Medlemmer, som ikke har modtaget legat indenfor de sidste to år, har fortrinsret.

Legatbevillingerne er skattepligtige og indberettes til SKAT.

Tidspunkt for annoncering 24.6.2019
Tidspunkt for uddeling​  Medio august 2019
Samlet beløb til uddeling​ ​ ​ 10.000 kr.
Ansøgningsfrist 14.7.2019


Ansøgning

Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk.

Ansøg

Bemærk, at legatet først kan ansøges, når det bliver annonceret i Sygeplejersken.

Tidligere uddelinger

Seneste 28.12.2018
Uddelt i beløb 5.000 kr.
Portion 1 á 5.000 kr.
Antal ansøgere 2