1006 M. L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond

Støtte til længerevarende rekreation og ferie

Fondens formål er at yde støtte til længerevarende rekreation eller ferie for danske sygeplejersker, der er fyldt 40 år, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, som har været sygeplejerske siden sin ungdom og som på grund af sin gerning i det hele taget nyder almindelig anerkendelse.

Legatbevillingerne er skattepligtige og indberettes til SKAT.

Medlemmer, som ikke har modtaget legat indenfor de sidste to år, har fortrinsret.

Tidspunkt for annoncering​ 8. marts 2022
Tidspunkt for uddeling​ Ultimo april 2022
Samlet beløb til uddeling​ Afventer budget for 2022
Ansøgningsfrist​ 28. marts 2022


Ansøgning

Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk.

Ansøg

Bemærk, at legatet først kan ansøges, når det bliver annonceret i Sygeplejersken.
 

Tidligere uddelinger

Seneste 3.5.2021
Uddelt beløb 40.000 kr.
Portion 4 á 10.000 kr.
Antal ansøgere 6