1528 Sygeplejerskernes uddannelses- og forskningsfond

Støtte til forskning og uddannelse.

Fondens formål er at yde forsknings- og/eller uddannelsesstøtte til sygeplejersker og sygeplejerskestuderende, der er medlemmer af Dansk Sygeplejeråd.

Sygeplejersker, der kun har begrænsede muligheder for anden økonomisk støtte, har fortrinsret. 

Legatbevillingerne er skattepligtige og indberettes til SKAT som am-bidragsfri B-indkomst.

Medlemmer, som ikke har modtaget legat indenfor de sidste to år, har fortrinsret. 

Der er ingen ansøgningsfrister for denne fond i 1. kvartal 2023. Ansøgningsfrister for resten af 2023 opdateres i det nye år.


Ansøgning

Ansøgningsskemat udfyldes elektronisk.

Ansøg

Bemærk, at legatet først kan ansøges, når det bliver annonceret i Sygeplejersken.