1528 Sygeplejerskernes uddannelses- og forskningsfond

Støtte til forskning og uddannelse.

Fondens formål er at yde forsknings- og/eller uddannelsesstøtte til sygeplejersker og sygeplejerskestuderende, der er medlemmer af Dansk Sygeplejeråd.

Sygeplejersker, der kun har begrænsede muligheder for anden økonomisk støtte, har fortrinsret. 

Legatbevillingerne er skattepligtige og indberettes til SKAT som am-bidragsfri B-indkomst.

Medlemmer, som ikke har modtaget legat indenfor de sidste to år, har fortrinsret. 

Tidspunkt for annoncering​ ​ 15. august 2022
Tidspunkt for uddeling​ Ultimo september
Samlet beløb til uddeling​ ​ 20.000 kr.
Ansøgningsfrist​ ​ 4. september 2022


Ansøgning

Ansøgningsskemat udfyldes elektronisk.

Ansøg

Bemærk, at legatet først kan ansøges, når det bliver annonceret i Sygeplejersken.


Tidligere uddelinger

Seneste 16.10.2021
Uddelt i beløb 34.000 kr.
Portioner 6 x 5.000 kr. og 1 x 4.000 kr.
Antal ansøgere 31