1610 Fællesfonden til sygeplejersker

Støtte til økonomisk trængende sygeplejersker, ferie-, studie eller rekreationsophold samt videreuddannelse.

Fondens formål er 

  1. primært at yde støtte til økonomisk trængende sygeplejersker. Støtten kan f.eks. bruges som huslejehjælp, til hjælp ved sygdom, og til generel opmuntring og forbedring af kår.
  2. sekundært at yde støtte til sygeplejersker til ferie-, studie- eller rekreationsophold samt yde støtte til årlig nedbringelse af lejen på ejendommen, matr. Nr. 293e og 293r Skagen Markjorder mv.
  3. tertiært at yde støtte til videreuddannelse herunder primært til sundhedsplejersker eller personer, der ønsker at videreuddanne sig til sundhedsplejerske.

 

Medlemmer, som ikke har modtaget legat indenfor de sidste to år, har fortrinsret.

Legatbevillingerne er skattepligtige og indberettes til SKAT.

Tidspunkt for annoncering 20.8.2020
Tidspunkt for uddeling Primo oktober 2020
Samlet beløb til uddeling 300.000 kr.
Ansøgningsfrist 13.9.2020


Ansøgning

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk.

Ansøg

Bemærk, at legatet først kan ansøges, når det bliver annonceret i Sygeplejersken.


Tidligere uddelinger

Seneste 30.6.2020
Uddelt i beløb 120.000 kr. 
Portioner 24 á 5.000,00 kr.
Antal ansøgere 41