DSR's sygeplejefaglige forskningsfond

Der er lukket for ansøgninger om midler fra forskningsfonden for denne gang. Projekter, der modtager støtte, vil blive offentliggjort i løbet af foråret 2021.

Forskningsfonden har lukket for ansøgninger til midler i 2021. Næste opslag vil være til uddeling af midler i 2023.

Forskningsfonden uddeler op til 786.000 kr i foråret 2021. Det uddeles til projekter under det overordnede tema: ”En sygeplejerske mere giver liv til flere” (se ndenfor).

Den sygeplejefaglige forskningsfond beslutter de endelige bevillinger på baggrund af en indstilling fra forskningsfondens bedømmelsesudvalg. I 2021 består bedømmelsesudvalget af:

 • Bente Appel Esbensen, professor, Rigshospitalet og KU
 • Bibi Hølge-Hazelton, professor, SDU/SUH
 • Mette Grønkjær, professor, AAUH
 • Gitte Thybo Pihl, ph.d. og adjunkt, UCL
 • Bente Thoft Jensen, ph.d. og seniorforsker, AUH, samt ekstern lektor, AU (repræsentant for DASYS’ forskningsråd)
 • Bente Vigh Gregersen Malling, lektor emeritus, AU (repræsentant for Lægevidenskabelige Selskaber)

Tema for årets ansøgninger 2021 var : ”En sygeplejerske mere giver liv til flere”

Forskningsprojekterne skal tage udgangspunkt i sygeplejens betydning for borgere og patienter f.eks. i forhold til:

 • Patientsikkerhed
 • Genindlæggelser
 • Rehabilitering
 • Universal health coverage

Forskningsprojekterne kan belyse sygeplejens betydning for patientforløb relateret til bl.a.:

 • Normeringer
 • Klinisk lederskab
 • Klinisk beslutningstagen

 

Evt. spørgsmål kan stilles til

Dina Schrøder Schytt
Konsulent
Profession
dsc@dsr.dk
+45 4695 4152
+45 6195 6567

Hvad er den Den Sygeplejefaglige Forskningsfond?

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond blev dannet i 2003, efter Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse på møder i 1999 og 2000 besluttede ikke længere at yde tilskud til driften af Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning (DISS).

Konsekvensen af denne beslutning blev, at DISS’ bestyrelse nedlagde instituttet, og at instituttets formue blev indskudt i en nydannet Sygeplejefaglig Forskningsfond.

Ved oprettelsen af den nye fond, som videreførte navnet ”Den Sygeplejefaglige Forskningsfond,” udgjorde formuen omkring 10 mio. kr.

Formuen holdes ved lige dels gennem investeringer i værdipapirer, dels gennem tilskud fra Dansk Sygeplejeråd.

Fondens formål er at ”yde økonomisk støtte til forskning udført af sygeplejersker til fremme af syge- og sundhedsplejen i Danmark og internationalt.”

Til sikring af, at dette arbejde udføres, er der nedsat en bestyrelse. Den består af fem personer: formanden og en næstformand for Dansk Sygeplejeråd, den administrerende direktør i Dansk Sygeplejeråd samt et medlem af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse. Desuden yderligere en person, som hverken er medlem af eller ansat i Dansk Sygeplejeråd. Formanden for Dansk Sygeplejeråd er født formand for fonden.

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke projekter der skal støttes med hvor meget, på baggrund af indstillinger fra bedømmelsesudvalget, som består af professorer og forskningsledere fra hele landet. Uddelinger fra fonden sker hvert andet år i ulige år.

Tildelinger