DSR's sygeplejefaglige forskningsfond

Forskningsfonden åbner oktober 2020 for ny støtte til forskningsprojekter udført af sygeplejersker.

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond har i øjeblikket lukket for ansøgninger.

Det næste opslag vil forventeligt blive opslået her på hjemmesiden i begyndelsen af oktober 2020 med ansøgningsfrist primo januar 2021.

Uddelingen vil finde sted i foråret 2021.

Temaet for næste opslag er endnu ikke besluttet, og derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke give informationer om det. Det vil først blive offentliggjort med det nye opslag i oktober 2020.

Følg derfor med her på siden.

Evt. spørgsmål kan stilles til

Dina Schrøder Schytt
Konsulent
Profession
dsc@dsr.dk
+45 4695 4152
+45 6195 6567

Hvad er den Den Sygeplejefaglige Forskningsfond?

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond blev dannet i 2003, efter Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse på møder i 1999 og 2000 besluttede ikke længere at yde tilskud til driften af Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning (DISS).

Konsekvensen af denne beslutning blev, at DISS’ bestyrelse nedlagde instituttet, og at instituttets formue blev indskudt i en nydannet Sygeplejefaglig Forskningsfond.

Ved oprettelsen af den nye fond, som videreførte navnet ”Den Sygeplejefaglige Forskningsfond,” udgjorde formuen omkring 10 mio. kr.

Formuen holdes ved lige dels gennem investeringer i værdipapirer, dels gennem tilskud fra Dansk Sygeplejeråd.

Fondens formål er at ”yde økonomisk støtte til forskning udført af sygeplejersker til fremme af syge- og sundhedsplejen i Danmark og internationalt.”

Til sikring af, at dette arbejde udføres, er der nedsat en bestyrelse. Den består af fem personer: formanden og en næstformand for Dansk Sygeplejeråd, den administrerende direktør i Dansk Sygeplejeråd samt et medlem af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse. Desuden yderligere en person, som hverken er medlem af eller ansat i Dansk Sygeplejeråd. Formanden for Dansk Sygeplejeråd er født formand for fonden.

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke projekter der skal støttes med hvor meget, på baggrund af indstillinger fra bedømmelsesudvalget, som består af professorer og forskningsledere fra hele landet. Uddelinger fra fonden sker hvert andet år i ulige år.

Tildelinger

  • I 2020 uddelte fonden i anledning af corona-situationen ekstraordinært 214.000 kr. til fem projekter udvalgt blandt 33 ansøgninger
  • I 2019 uddelte fonden 1 mio. kr. til seks projekter udvalgt blandt 26 ansøgninger.
  • I 2017 uddelte fonden 995.000 kr. til ni projekter udvalgt blandt 76 ansøgninger.
  • I 2015 uddelte fonden i alt 1 mio. kr. til otte projekter udvalgt blandt 62 ansøgninger.

Læs om uddelingen af midler fra Den Sygeplejefaglige Forskningsfond i 2019

Læs om den ekstraordinære tildeling af midler fra Den Sygeplejefaglige Forskningsfond i forbindelse med corona-krisen 2020