DSR's sygeplejefaglige forskningsfond

Forskningsfonden åbner op for støtte til forskningsprojekter udført af sygeplejersker, hvor der sættes fokus på de sygeplejefaglige og sundhedsmæssige konsekvenser af corona-epidemien i Danmark.

Forskningsmidler i forbindelse med corona-epidemien

 

Formål og emne

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond indkalder forslag til forskningsprojekter udført af sygeplejersker, hvor der sættes fokus på de sygeplejefaglige og sundhedsmæssige konsekvenser af corona-epidemien i Danmark. Projekterne skal kunne igangsættes umiddelbart, men skal samtidig være af en sådan karakter, at den indsamlede viden skal kunne gøres tilgængelig og kunne udnyttes i fremtidige lignende situationer.

 

Hvem kan søge

Alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, der driver forskning til fremme af syge- og sundhedsplejen i Danmark og internationalt kan søge forskningsmidler via Den Sygeplejefaglige Forskningsfond.

 

Ansøgningsproces

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond har afsat ca. 200.000 kr., som vil blive fordelt mellem de projekter, bedømmelsesudvalget vurderer egnet til støtte.

Ansøgningsfrist vil være tirsdag den 21. april kl. 12:00.

Ansøgere vil få svar på ansøgningen senest mandag den 27. april.

Der vil kunne søges støtte til forskningsprojekter, der relaterer sig til den nuværende corono-epidemi.

Ansøgningen sendes til Dina Schrøder Schytt dsc@dsr.dk og Stine Hesse sth@dsr.dk med angivelse af følgende i emnefeltet: ”Ansøgning om forskningsmidler ifm. corona-epidemien”.

 

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde:

  • En beskrivelse af forskningsprojektet på max 2 sider, der skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor projektet er akut, og hvordan det vil bidrage til at sætte fokus på de sygeplejefaglige og sundhedsmæssige konsekvenser af corona-epidemien.

    Derudover skal det indeholde en beskrivelse af, hvordan den indsamlede viden gøres tilgængelig og kan udnyttes i lignende situationer i fremtiden.

    Det skal af ansøgningen endvidere fremgå, hvorvidt projektet forudsætter, at borgere/patienter testes for corona og i så fald hvor mange.

  • Budget med redegørelse for de udgifter, der søges støtte til.
  • Hovedansøgers CV


Spørgsmål

Ved spørgsmål om ansøgningsprocessen kontakt Stine Hesse sth@dsr.dk eller Dina Schrøder Schytt dsc@dsr.dk (i dagene hen over påsken kan der være forlænget svartid).

 

Støtte hvert andet år

Udover at yde forskningsmidler i forbindelse med corona-epidemien, yder Forskningsfonden stadig støtte hvert andet år til sygeplejefaglig forskning. Næste uddeling sker i 2021. Der åbnes for ansøgninger efteråret 2020.