DSR's sygeplejefaglige forskningsfond

Forskningsfonden yder støtte til sygeplejefaglig forskning.

Forskningsfonden yder støtte til sygeplejefaglig forskning. Der er lukket for ansøgninger til uddelingen i 2019.
Næste uddeling sker i 2021. Der åbnes for ansøgninger efteråret 2020.

DSRs Sygeplejefaglige Forskningsfond har til formål at yde økonomisk støtte til forskning udført af sygeplejersker til fremme af sygeplejen i Danmark og internationalt. Fondsmidlerne kan søges af sygeplejersker, som er medlemmer af DSR. Der er 1 mio. kroner til uddeling i 2019.

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond har i 2019 fokus på sygeplejefaglige interventioner i kommuner og almen praksis, herunder tværsektorielle forløb og sektorovergange til hospitalerne. Nærhedsprincippet, som er en del af økonomiaftalen med Danske Regioner, kommer til at betyde, at opgaver i stigende grad bliver flyttet ud i borgernes egne hjem. Hertil kommer, at hospitalsindlæggelser bliver kortere. Det betyder, at primær sektor skal håndtere flere komplekse plejeforløb, hvilket vil kræve nye sygeplejefaglige tilbud.

Derfor er temaet for fonden i 2019 ”Sygepleje til borgere i eget hjem”.

Borgere i eget hjem med kroniske sygdomme/multisygdom har ofte behov for støtte til at håndtere deres symptomer, behandlingsregime og kontakt med sundhedsvæsenet. Den Sygeplejefaglige Forskningsfond støtter sygeplejefaglige interventioner rettet mod hverdagslivet med kronisk sygdom og/eller multisygdom. Undersøgelser, der medinddrager forebyggende og/eller velfærdsøkonomiske overvejelser i forbindelse med interventionen, er velkomne.

Efter fristens udløb vil et bedømmelsesudvalg gennemgå alle ansøgninger, og på baggrund af bedømmelsesudvalgets vurdering og indstilling vil den Sygeplejefaglige Forskningsfonds bestyrelse beslutte, hvilke projekter der modtager en bevilling. Bedømmelsesudvalget består af en række danske sygeplejefaglige professorer og forskere fra forskellige institutioner samt en forsker inden for et andet fagområde. Der indgår typisk 5-7 forskere i udvalget, men det varierer fra ansøgningsrunde til ansøgningsrunde.

Læs om seneste uddeling fra Forskningsfonden i 2017

Kontakt

Dina Schrøder Schytt
Konsulent
Profession
dsc@dsr.dk
Tlf.: 4695 4152