DSR's sygeplejefaglige forskningsfond - nyt tema 2023: Sygepleje til borgere i eget hjem

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond støtter i 2023 forskningsprojekter under temaet ”Sygepleje til borgere i eget hjem”

Dansk Sygeplejeråds vision Sygeplejerske – for livet indebærer, at sygeplejersker redder liv, forebygger sygdom, fremmer sundhed og lindrer lidelse. Det er afgørende for udviklingen af sygepleje og for patienternes behandling, at der er sygeplejersker, som forsker inden for alle disse felter.

I Dansk Sygeplejeråds nye forskningsudspil ”Forskning i sygepleje – en investering for livet” er ét af budskaberne, at forskning er en investering, der gør en forskel for patienterne i sygepleje og behandling.

Dansk Sygeplejeråd har et særligt politisk fokus på, at der er behov for at understøtte sundhedsindsatser i kommunerne med forskningsbaseret viden, hvilket er prioriteret med valg af tema i 2023.

Fokus på sygepleje til borgere i eget hjem

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond 2023 giver støtte til forskningsprojekter, som har fokus på sygepleje til borgere i eget hjem. Projekterne kan omhandle sygepleje både inden for det somatiske, psykiatriske og sociale område. Det kan være projekter, som udvikler ny viden og metoder, ny praksis, opgaver og kompetencer eller undersøger samarbejds- og organiseringsformer indenfor sygepleje.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være modtaget af Dansk Sygeplejeråd via online ansøgning på efond.dk senest den 6. januar 2023.

Link til ansøgningsskema

Ansøgnings login - Dansk Sygeplejeråd (efond.dk)

Vejledning

Vejledning til ansøgning

 

Evt. spørgsmål kan rettes til Kirsten Salling, konsulent, 4695 4159 kis@dsr.dk

 

Hvad er den Den Sygeplejefaglige Forskningsfond?

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond blev dannet i 2003, efter Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse på møder i 1999 og 2000 besluttede ikke længere at yde tilskud til driften af Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning (DISS).

Konsekvensen af denne beslutning blev, at DISS’ bestyrelse nedlagde instituttet, og at instituttets formue blev indskudt i en nydannet Sygeplejefaglig Forskningsfond.

Ved oprettelsen af den nye fond, som videreførte navnet ”Den Sygeplejefaglige Forskningsfond,” udgjorde formuen omkring 10 mio. kr.

Formuen holdes ved lige dels gennem investeringer i værdipapirer, dels gennem tilskud fra Dansk Sygeplejeråd.

Fondens formål er at ”yde økonomisk støtte til forskning udført af sygeplejersker til fremme af syge- og sundhedsplejen i Danmark og internationalt.”

Til sikring af, at dette arbejde udføres, er der nedsat en bestyrelse. Den består af fem personer: formanden og en næstformand for Dansk Sygeplejeråd, den administrerende direktør i Dansk Sygeplejeråd samt et medlem af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse. Desuden yderligere en person, som hverken er medlem af eller ansat i Dansk Sygeplejeråd. Formanden for Dansk Sygeplejeråd er født formand for fonden.

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke projekter der skal støttes med hvor meget, på baggrund af indstillinger fra bedømmelsesudvalget, som består af professorer og forskningsledere fra hele landet. Uddelinger fra fonden sker hvert andet år i ulige år.

Tildelinger

Evt. spørgsmål kan stilles til

Kirsten Salling
Konsulent
Profession

kis@dsr.dk
+45 4695 4159
+45 2177 6973