Solidaritetsfonden

Formål for Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond: At støtte nationale og internationale organisationer f.eks. i.fm. humanitære katastrofer og støtte sygeplejersker (medlem af DSR), der er ramt af sygdom og bragt i en økonomisk sårbar situation.

Om Solidaritetsfonden

Hver måned giver alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråd en krone af deres kontingent til Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond. Og i mere end 25 år har fonden uddelt bevillinger til gavn for sygeplejersker og humanitært arbejde over hele verden.

Idéen bag fonden er, at Dansk Sygeplejeråd via fællesskab og solidaritet skal være med til at gøre en positiv forskel for tusinder af mennesker. Det skal vi blive ved med at gøre. 

Solidaritetsfondens formål er:

  1. At støtte medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, som er ramt af sygdom eller socialt belastende begivenheder og er bragt i en økonomisk sårbar situation. Der ydes støtte til behandling hos specialbehandlere (aut. psykolog, psykoterapeuter tilknyttet Dansk Psykoterapeutforening, aut. kiropraktor, aut. fysioterapeut og aut. klinisk diætist) samt til behandling for misbrug. Der er også mulighed for at blive tildelt et rekreationsophold i et af PKA’s sommerhuse i lavsæsonen..
    Læs mere om retningslinjer for uddeling.
  2. At støtte humanitært arbejde
  3. At støtte fremme af sundhed og forebyggelse hos svage og sårbare grupper nationalt og internationalt
  4. At støtte international solidaritet og opbygningen af sygeplejerskeorganisationer med henblik på at forbedre arbejds- og levevilkår for sygeplejersker, sikre udvikling af faget og fremme sundhed.
  5. At yde støtte til organisationer, som er i økonomisk trang som følge af konflikt, der ikke er kendt overenskomststridig.

Ansøgning

For medlemmer: Ansøgninger til Solidaritetsfondens formål 1: støtte til rekreationsophold og medlemmers behandlingsudgifter behandles løbende. Medlemmer kan ansøge direkte på siden her, men har også mulighed for at gå i dialog med den lokale kreds, for at få hjælp til ansøgningen.

Ansøg

OBS: Vær opmærksom på, at støtte fra en fond ofte modregnes, hvis du modtager offentlig ydelse. Hvis du modtager ofeentlig ydelse såsom sygedagpenge, bedes du derfor sende dokumentation på, at støtte fra fonden ikke vil blive modregnet den offentlige ydelse.

For organisationer: Ansøgninger til Solidaritetsfondens formål 2, 3, 4 og 5 behandles fire gange årligt.  Ansøgningsfristerne er henholdsvis den 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. De indkomne ansøgninger behandles senest 14 dage efter ansøgningsfristen. Der skal ikke anvendes ansøgningsskema til disse ansøgninger. I stedet sendes en mail med ansøgningen til fonde@dsr.dk.

Tilskud til rekreationsophold for sygdomsramte erhvervsaktive borgere 

Er du ramt af sygdom (fysisk eller psykisk) eller har været udsat for en arbejdsskade, der gør at du i kortere eller længere tid er sygemeldt fra dit arbejde, kan du få tilskud til et rekreationsophold.

Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere støtter sygdomsramte erhvervsaktive borgere med tilskud til et rekreationsophold. Foreningens hovedformål er at hjælpe mennesker, så de hurtigst muligt kan komme til kræfter og tilbage på arbejde. Læs mere om kriterier for støtte på foreningens hjemmeside.