Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond - donationer 2020

Aktive medlemmer af Dansk Sygeplejeråd bidrager via kontingentet med 1 kr. pr. måned til Solidaritetsfonden. Fondens formål er at støtte nationale og internationale organisationer og samtidig støtte sygeplejersker i Danmark.

Solidaritetsfonden støtter bl.a. medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, som er ramt af sygdom eller sociale begivenheder og er bragt i en økonomisk sårbar situation. Der kan søges om hjælp til betaling for behandling hos bl.a. autoriseret psykolog og fysioterapeut.

I 2020 har Solidaritetsfonden også støttet fremme af sundhed og forebyggelse i Danmark og internationalt samt humanitært arbejde. Støtten er bl.a. gået til:

  • Danners arbejde for voldsudsatte kvinder og børn                                                        
  • Røde Kors’ arbejde oven på eksplosionen i Beirut i august 2020
  • Tandsundhed Uden Grænsers arbejde for at fremme af børns tandsundhed og trivsel i Rwanda, Palæstina og Guatemala
  • International Council of Nurses (ICN) Disaster Fund – støtte til den libanesiske sygeplejerskeorganisation oven på eksplosionen i Beirut i august 2020
  • Oxfam Ibis – støtte til indkøb og uddeling af hygiejne-kits til kriseramte piger i Sydsudan
  • Kræftens bekæmpelse - Knæk Cancer 2020
  • Ulandssekretariatet (Fagbevægelsens udviklings- og bistandsorganisation) – corona-indsamling til arbejderne i Kenya