Stipendier til studieophold

Skal du på kursus, kongres, studieophold i udlandet? Læs om dine muligheder for økonomisk støtte.

Du kan søge om økonomisk støtte til deltagelse i studieophold, kurser og kongresser m.v. i udlandet, hvis du er aktivt medlem af Dansk Sygeplejeråd (min. 1 år umiddelbart forud for din ansøgning).  

Dansk Sygeplejeråd Stipendiefond kan søges af alle sygeplejersker og sygeplejestuderende. 
 
Hvis der opnås støtte fra flere steder til samme arrangement, kan der afhængig af det samlede beløb blive tale om skattepligt. Modtagere af uddelinger fra Stipendiefonden har pligt til at medtage uddelinger til studieophold, kurser og kongresser m.v. i udlandet på selvangivelsen. SKAT kan kontaktes for nærmere oplysninger og vejledning.

Du finder ansøgningsskemaet nederst på siden.

 

Retningslinjer for Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond og M.L. Jørgensens og Gunnar Hansens Fond

Ansøgningsfrister

Ansøg