Stipendier til studieophold

Skal du på kursus, kongres, studieophold i udlandet? Læs om dine muligheder for økonomisk støtte.

Du kan søge om økonomisk støtte til deltagelse i studieophold, kurser og kongresser m.v. i udlandet, hvis du er aktivt medlem af Dansk Sygeplejeråd (min. 1 år umiddelbart forud for din ansøgning).  

Dansk Sygeplejeråd Stipendiefond kan søges af alle sygeplejersker og sygeplejestuderende. 
 
Hvis der opnås støtte fra flere steder til samme arrangement, kan der afhængig af det samlede beløb blive tale om skattepligt. Modtagere af uddelinger fra Stipendiefonden har pligt til at medtage uddelinger til studieophold, kurser og kongresser m.v. i udlandet på selvangivelsen. SKAT kan kontaktes for nærmere oplysninger og vejledning.

Du finder ansøgningsskemaet nederst på siden.

Ansøgningsfrister

Vi behandler ansøgningerne to måneder inden arrangementet finder sted. Finder dit arrangement fx sted i løbet af april skal vi derfor have din ansøgning senest 1. februar for at nå at behandle og give dig svar på din ansøgning.

Ansøgningsfristerne ser derfor således ud:

Arrangementets startdato

Deadline for ansøgning og bilag

Du kan forvente svar på din ansøgning

Januar

 1. november

Ultimo november

Februar

 1. december

Ultimo december

Marts

 1. januar

Ultimo januar

April

 1. februar

Ultimo februar

Maj

 1. marts

Ultimo marts

Juni

 1. april

Ultimo april

Juli

 1. maj

Ultimo maj

August

 1. juni

Ultimo juni

September

 1. juli

Ultimo juli

Oktober

 1. august

Ultimo august

November

 1. september

Ultimo september

December

 1. oktober

Ultimo oktober

Retningslinjer for Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond og M.L. Jørgensens og Gunnar Hansens Fond

Ansøg