Kollektiv forsikring

Er du forsikret mod at skulle betale erstatning?

Efter lov om klage- og erstatningsadgang kan du som sygeplejerske risikere at skulle betale erstatning, hvis du ved grov uagtsomhed eller forsæt påfører en patient en skade.

Nogle private ansvarsforsikringer dækker erstatningskrav, og det er derfor altid en god idé at anmelde et krav til din egen forsikring, f.eks. hos Bauta Forsikring.
DSR har derudover tegnet en kollektiv ansvarsforsikring gennem Tryg, der afhængig af de konkrete omstændigheder dækker de erstatningskrav, der skyldes grov uagtsomhed.

Læs mere om medlemstilbud og fordele i DSR