Aktivt eller passivt medlemskab?

Dansk Sygeplejeråd skelner overordnet mellem to typer medlemskab – aktivt og passivt (med begrænsede rettigheder).

Aktivt medlemskab

Som medlem af DSR har du som udgangspunkt et aktivt medlemskab, hvad enten du er i arbejde som sygeplejerske, studerende, på efterløn/pension, under videreuddannelse eller på dagpenge/offentlig ydelse.

 

Som aktivt medlem har du adgang til alt det, DSR tilbyder:

 • Rådgivning, vejledning, sagsbehandling og juridisk bistand i forhold til fx løn, ansættelse, kontraktforhandling, faglige forhold, afskedigelse, patientklager, arbejdsskader, karriere og videreuddannelse m.m.
 • Tillidsrepræsentanter på de fleste arbejdspladser
 • DSR’s emblem
 • Fagbladene Sygeplejersken og Fag & Forskning
 • Kurser, konferencer, temadage og medlemsmøder
 • Faglige Selskaber
 • Lokale sygepleje-netværk
 • At stille op som tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant
 • At stemme og stille op til organisatoriske poster ved valg i DSR og dermed indflydelse på, hvilken fagforening DSR skal være
 • Kontante medlemsfordele – læs mere om dem her
 • Mulighed for at søge legater, Solidaritetsfonden og Stipendiefonden
 • Medlemskab af Lederforeningen, hvis du er leder

 

Aktivt medlemskab - også for dig, der ikke er ansat på DSR-overenskomst

Når du arbejder inden for sundhedsområdet / din sygeplejefaglige baggrund er relevant i dit arbejde, er du aktivt medlem på lige fod med offentligt ansatte sygeplejersker. Det gælder også, selvom du ikke er ansat på DSR-overenskomst.

Se, hvad vi kan hjælpe med, hvis du ikke er ansat på DSR-overenskomst 

 

Aktivt medlemskab – nedsat kontingent

I nogle situationer kan vi tilbyde at nedsætte dit kontingent, uden at det får konsekvenser for dine rettigheder som aktivt medlem. Fx hvis du er på dagpenge/offentlig ydelse (på grund af ledighed, barsel, eller sygdom), eller hvis du er tilkendt fleksjob/ansat i fleksjob (efter 1. januar 2013).

Se dine muligheder for at søge om nedsat kontingent

 

 

Passivt medlemskab (begrænsede rettigheder)

Et passivt medlemskab med begrænsede rettigheder er et tilbud til sygeplejersker, der ikke arbejder inden for sundhedsområdet i Danmark. Dvs. at du ikke har et job, hvor din sygeplejefaglige baggrund er relevant.

 

Du kan ikke frit vælge et passivt medlemskab

Det er DSR´s vurdering, om du opfylder betingelserne. Du kan søge om passivt medlemskab, hvis du:

 • Er flyttet til udlandet (uden dansk arbejdsgiver)
 • Har orlov uden løn
 • Er på førtidspension
 • Har skiftet erhverv og ikke arbejder inden for sundhedsområdet / ikke har et job, hvor din sygeplejefaglige baggrund er relevant
 • Er uden indtægt (får hverken løn, dagpenge eller offentlig ydelse), og er ikke arbejdssøgende

 

Sådan vurderer vi din situation

Du har skiftet erhverv, hvis du arbejder med noget helt andet – fx blomstersælger eller bankrådgiver.

Du har ikke skiftet erhverv, hvis du har job inden for fx et af disse områder:

 • Medicinalindustrien – salg, klinisk forskning/kliniske studier
 • Forsikringsbranchen/Pensionsselskaber – skadebehandling (også selvom du er ansat på overenskomst med Forsikringsforbundet)
 • Kosmetisk sygeplejerske
 • Medicotech-branchen
 • Undervisere på Sygeplejerske-/SoSu-uddannelsen

Har du denne type job, opfylder du ikke betingelserne for passivt medlemskab, men du vil have mange fordele ved at fortsætte som aktivt medlem med adgang til alt det, DSR tilbyder.

Hvis du søger om passivt medlemskab, kan du blive bedt om at indsende ansættelsesbrev, funktionsbeskrivelse og evt. stillingsopslag, så vi kan vurdere, om du opfylder betingelserne.

Søg om passivt medlemskab

 

Som passivt medlem har du begrænsede rettigheder:

 • Du har ret til at bære DSR’s emblem
 • Du modtager fagbladene Sygeplejersken og Fag & Forskning
 • Du kan blive medlem af enkelte Faglige Selskaber
 • Du kan søge enkelte legater
 • Du har adgang til DSR´s medlemstilbud: leje af fritidsbolig, rabat på bøger, pension, bank mm

 

Det har du ikke adgang til som passivt medlem:

 • Rådgivning, vejledning, sagsbehandling og juridisk bistand i forhold til fx løn, ansættelse, kontraktforhandling, faglige forhold, afskedigelse, patientklager, arbejdsskader, karriere og videreuddannelse m.m.
 • De fleste kurser, konferencer, temadage og medlemsmøder
 • De fleste Faglige Selskaber
 • At søge midler via Solidaritetsfonden, Stipendiefonden og de fleste legater
 • At stille op som tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant
 • At stemme og stille op til organisatoriske poster ved valg i DSR og dermed få indflydelse på, hvilken fagforening DSR skal være

De begrænsede rettigheder afspejler sig i kontingentsatsen for passive medlemmer.

Se Dansk Sygeplejeråds kontingentsatser

 

Computer og mus

Chat med DSR

Vi sidder klar til at besvare spørgsmål om medlemskab og kontingent. 

Du kan chatte med os i DSR’s åbningstid: Mandag-torsdag: 09.00-16.00, Fredag: 09.00-15.00.

Indholdet kan ikke vises pga. de valgt indstillinger for cookies

Se også