Kontingentsatser i danske fagforeninger

Vi har undersøgt, hvad medlemmerne i en række danske fagforeninger betaler i kontingent og Dansk Sygeplejeråd ligger blandt én af de billigste med et månedligt kontingent på 475 kr.

Kontingentsatser 2018:

Fagforening Kontingentsats pr. måned
Jordemoderforeningen 610 kr.
Danske Fysioterapeuter 558 kr.
Ergoterapeutforeningen 554 kr.
Danske Fodterapeuter 546 kr. 
Danske Bioanalytikere 534 kr. 
Socialpædagogernes Landsforbund 526 kr. 
Danske Afspændingspædagoger 524 kr.
Dansk Socialrådgiverforening 518 kr. 
Forbundet for pædagoger og klubfolk (BUPL) 504 kr. 
Dansk Tandplejerforening 481 kr. 
Radiograf Rådet 477 kr. 
Dansk Sygeplejeråd 475 kr. 
Kost & Ernæringsforbundet 465 kr. 
3F 453 kr. 
Farmakonomforeningen 445 kr. 
Dansk Magisterforening 380 kr. 
DJØF 298 kr. 
Ingeniørforeningen 293 kr.