Kontingentsatser i danske fagforeninger

Vi har undersøgt, hvad medlemmerne i en række danske fagforeninger betaler i kontingent og Dansk Sygeplejeråd ligger blandt én af de billigste med et månedligt kontingent på 487 kr.

Kontingentsatser 2021:

Fagforening Kontingentsats pr. måned
Jordemoderforeningen 610 kr.
Danske Fysioterapeuter 559 kr.
Danske Bioanalytikere 559 kr.
Danske Fodterapeuter 554 kr. 
Ergoterapeutforeningen 554 kr. 
Dansk Socialrådgiverforening 544 kr. 
Danske Psykomotoriske Terapeuter 531 kr.
Socialpædagogernes Landsforbund 530 kr. 
Forbundet for pædagoger og klubfolk (BUPL) 504 kr. 
Danske Tandplejere 493 kr. 
Dansk Sygeplejeråd 487 kr.
Radiograf Rådet 486 kr.
3F 486 kr. 
Kost & Ernæringsforbundet 470 kr. 
Farmakonomforeningen 460 kr. 
HK 457 kr.
Dansk Magisterforening 380 kr. 
DJØF 301 kr. 
Ingeniørforeningen 293 kr.