Kontingentsatser i danske fagforeninger

Vi har undersøgt, hvad medlemmerne i en række danske fagforeninger betaler i kontingent og Dansk Sygeplejeråd ligger blandt én af de billigste med et månedligt kontingent på 485 kr.

Kontingentsatser 2020:

Fagforening Kontingentsats pr. måned
Jordemoderforeningen 610 kr.
Danske Fysioterapeuter 559 kr.
Ergoterapeutforeningen 554 kr.
Danske Fodterapeuter 557 kr. 
Danske Bioanalytikere 551 kr. 
Dansk Socialrådgiverforening 538 kr. 
Danske Afspændingspædagoger 529 kr.
Socialpædagogernes Landsforbund 526 kr. 
Forbundet for pædagoger og klubfolk (BUPL) 504 kr. 
Danske Tandplejere 489 kr. 
Radiograf rådet 486 kr.
Dansk Sygeplejeråd 485 kr.
Kost & Ernæringsforbundet 465 kr. 
3F 464 kr. 
Farmakonomforeningen 460 kr. 
HK 442 kr.
Dansk Magisterforening 380 kr. 
DJØF 298 kr. 
Ingeniørforeningen 292 kr.