Kontingentsatser i danske fagforeninger

Vi har undersøgt, hvad medlemmerne i en række danske fagforeninger betaler i kontingent og Dansk Sygeplejeråd ligger blandt én af de billigste med et månedligt kontingent på 481 kr.

Kontingentsatser 2019:

Fagforening Kontingentsats pr. måned
Jordemoderforeningen 610 kr.
Danske Fysioterapeuter 559 kr.
Ergoterapeutforeningen 554 kr.
Danske Fodterapeuter 550 kr. 
Danske Bioanalytikere 543 kr. 
Dansk Socialrådgiverforening 538 kr. 
Danske Afspændingspædagoger 529 kr.
Socialpædagogernes Landsforbund 526 kr. 
Forbundet for pædagoger og klubfolk (BUPL) 504 kr. 
Dansk Tandplejerforening 487 kr. 
Dansk Sygeplejeråd 481 kr.
Radiografrådet 477 kr.
Kost & Ernæringsforbundet 465 kr. 
3F 460 kr. 
Farmakonomforeningen 460 kr. 
Dansk Magisterforening 380 kr. 
DJØF 298 kr. 
Ingeniørforeningen 292 kr.