Tidligere kontingentsatser

Her finder du kontingentsatser for de sidste 3 år

Tidligere kontingentsatser
Satserne vises i kroner pr. kvartal

Medlemskab 2020 2019 2018
Aktive sygeplejersker 1.454,00 kr. 1.444,00 kr

1.427,00 kr.

Studerende 148,00 kr. 147,00 kr. 145,00 kr.
Dimittender 1. måned kontingentfri 1. måned kontingentfri 1. måned kontingentfri
Beskæftiget max. 12 timer om ugen i gennemsnit 728,00 kr. 723,00 kr 715,00 kr.
Under videreuddannelse med SU 366,00 kr. 363,00 kr.  359,00 kr.
På dagpenge (barsel (dagpengeperioden) / ledighed/ sygdom o.l) 366,00 kr. 363,00 kr. 359,00 kr.
Efterløn, førtidspension, seniorpension, folkepension 204,00 kr. 203,00 kr.  200,00 kr.
Bosat i udlandet - uden dansk arbejdsgiver 696,00 kr. 692,00 kr. årligt 684,00 kr. årligt
Passiv (orlov uden løn, overgået til andet erhverv) 174,00 kr. 173,00 kr. 171,00 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få det korrekte fradrag ved at opdatere din profil

Ifølge skattereglerne er dit fagforeningskontingent fradragsberettiget (op til 6.000 kr. årligt), når DSR varetager dine økonomiske interesser. Det vurderer SKAT, at vi gør, når du er:

  • ansat i en stilling, hvor DSR har forhandlingsret eller kan tilbyde dig rådgivning/bistand i forhold til løn- og ansættelse
  • på dagpenge eller offentlig ydelse
  • på efterløn
  • modtager tjenestemandspension.

Er du folkepensionist (68,33 kr. per måned), er du ikke berettiget til fradrag ifølge SKAT´s regler.

Vi har kun de oplysninger, du giver os. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at opdatere din medlemsprofil, så vi får de rigtige oplysninger at indberette ud fra  Min medlemsprofil. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Medlemskab på tlf. 33 15 15 55

Læs mere om fradragsregler hos SKAT

Kontingentet for 2020 bliver indberettet til SKAT i januar 2021. Du kan se, hvad vi indberetter på SKAT’s TastSelv/skattemappe i marts 2021, jvf. SKAT's tidsplan for årsopgørelsen 2020.

I figuren nedenfor kan du se, hvad vi har indberettet for medlemmer med uændret medlemskab.


Tidligere års kontingent med uændret medlemskab
Ordinært kontingent 2020 2019 2018
Aktive 5.816 kr. 5.776 kr. 5.708 kr.
Aktive 50 pct. 2.912 kr. 2.892 kr. 2.860 kr.
Aktive 25 pct. 1.464 kr. 1.452 kr. 1.436 kr.
Seniorer med tjenestemandspension 816 kr.     812 kr.     800 kr.
Sygeplejestuderende 592 kr.     588 kr.     580 kr.

Reglerne for fuld fradragsret for kontingenter til faglige organisationer, blev pr. 01.01.2015 ændret, så satsen med fuld fradragsret nu udgør 6.000 kroner.

 

A-kasse kontingent

Kontingenfradraget til Din Sundhedsfaglige A-kasse finder du på dsa.dk.