Tidligere kontingentsatser

Her finder du kontingentsatser for de sidste 3 år

Tidligere kontingentsatser
Satserne vises i kroner pr. kvartal

Medlemskab 2019 2018 2017
Aktive sygeplejersker 1.444,00 kr

1.427,00 kr.

1.417,00 kr.
Studerende 147,00 kr. 145,00 kr. 144,00 kr.
Dimittender 1. måned kontingentfri 1. måned kontingentfri 1. måned kontingentfri
Beskæftiget max. 12 timer om ugen i gennemsnit 723,00 kr 715,00 kr. 710,00 kr.
Under videreuddannelse med SU 363,00 kr.  359,00 kr. 356,00 kr.
På dagpenge (barsel (dagpengeperioden) / ledighed/ sygdom o.l) 363,00 kr. 359,00 kr. 356,00 kr.
Seniorer på efterløn eller alderspension:​ 203,00 kr.  200,00 kr. 199,00 kr.
Bosat i udlandet - uden dansk arbejdsgiver 692,00 kr. årligt 684,00 kr. årligt 680,00 kr. årligt
Passiv (orlov uden løn, overgået til andet erhverv) 173,00 kr. 171,00 kr. 170,00 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få det korrekte fradrag ved at opdatere din profil

Ifølge skattereglerne er dit fagforeningskontingent fradragsberettiget (op til 6.000 kr. årligt), når DSR varetager dine økonomiske interesser. Det vurderer SKAT, at vi gør, når du er:

  • ansat i en stilling, hvor DSR har forhandlingsret eller kan tilbyde dig rådgivning/bistand i forhold til løn- og ansættelse
  • på dagpenge eller offentlig ydelse
  • på efterløn
  • modtager tjenestemandspension.

Er du folkepensionist (68 kr. per måned), er du ikke berettiget til fradrag ifølge SKAT´s regler.

Vi har kun de oplysninger, du giver os. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at opdatere din medlemsprofil, så vi får de rigtige oplysninger at indberette ud fra  Min medlemsprofil. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Medlemskab på tlf. 33 15 15 55

Læs mere om fradragsregler hos SKAT

Kontingentet for 2019 bliver indberettet til SKAT i januar 2020. Du kan se, hvad vi indberetter på SKAT’s TastSelv/skattemappe i marts 2020, jvf. Skats tidsplan for årsopgørelsen 2019.

I figuren nedenfor kan du se, hvad vi har indberettet for medlemmer med uændret medlemskab.


Tidligere års kontingent med uændret medlemskab
Ordinært kontingent 2019 2018 2017
Aktive 5.776 kr. 5.708 kr.  5.668 kr.
Aktive 50 pct. 2.892 kr. 2.860 kr.  2.840 kr.
Aktive 25 pct. 1.452 kr. 1.436 kr.  1.424 kr.
Seniorer med tjenestemandspension     812 kr.     800 kr.     796 kr.
Sygeplejestuderende     588 kr.     580 kr.     576 kr.

Reglerne for fuld fradragsret for kontingenter til faglige organisationer, blev pr. 01.01.2015 ændret, så satsen med fuld fradragsret nu udgør 6.000 kroner.

 

A-kasse kontingent

Kontingenfradraget til Din Sundhedsfaglige A-kasse finder du på dsa.dk.