Tidligere kontingentsatser

Her finder du kontingentsatser for de sidste 3 år

Tidligere kontingentsatser
Satserne vises i kroner pr. kvartal
Medlemskab 2018 2017 2016
Aktive sygeplejersker

1.427,00 kr.

1.417,00 kr.

1.410,00 kr.

Studerende 145,00 kr. 144,00 kr. 144,00 kr.
Dimittender 1. måned kontingentfri 1. måned kontingentfri 1. måned kontingentfri
Beskæftiget max. 12 timer om ugen i gennemsnit 715,00 kr. 710,00 kr. 706,00 kr.
Under videreuddannelse med SU  359,00 kr. 356,00 kr. 355,00 kr.
På dagpenge (barsel (dagpengeperioden) / ledighed/ sygdom o.l) 359,00 kr. 356,00 kr. 355,00 kr.
Seniorer på efterløn eller alderspension:​ 200,00 kr. 199,00 kr.

​198,00 kr.

Bosat i udlandet - uden dansk arbejdsgiver 684,00 kr. årligt 680,00 kr. årligt 676,00 kr. årligt
Passiv (orlov uden løn, overgået til andet erhverv) 171,00 kr. 170,00 kr. 169,00 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kontingentfradrag

Ifølge lovgivningen skal Dansk Sygeplejeråd oplyse skattemyndighederne om, hvor meget hvert enkelt medlem betaler i kontingent. Kontingentet for 2018 bliver indberettet til SKAT i januar 2019. Du kan se, hvad vi indberetter på SKAT’s TastSelv/skattemappe i marts 2019, jvf. Skats tidsplan for årsopgørelsen 2018.

I figuren nedenfor kan du se, hvad vi har indberettet for medlemmer med uændret medlemskab.


Tidligere års kontingent med uændret medlemskab
Ordinært kontingent 2018 2017 2016
Aktive 5.708 kr.  5.668 kr. 5.640 kr.
Aktive 50 pct. 2.860 kr.  2.840 kr. 2.824 kr.
Aktive 25 pct. 1.436 kr.  1.424 kr. 1.420 kr.
Aktive seniorer 800 kr. 796 kr. 792 kr.
Passive 684 kr. 680 kr. 676 kr.
Sygeplejestuderende 580 kr. 576 kr. 576 kr.

Vær opmærksom på, at du som pensionist ikke kan fratrække dit kontingent, jf. SKAT’s afgørelse fra 2006. Få yderligere information på SKAT’s hjemmeside

Reglerne for fuld fradragsret for kontingenter til faglige organisationer, blev pr. 01.01.2015 ændret, så satsen med fuld fradragsret nu udgør 6.000 kroner.

 

Tjenestemandspension og fradrag

Hvis du fortsat er medlem af Dansk Sygeplejeråd, når du modtager tjenestemandspension, kan du trække medlemskontingentet fra i skat. Det kan du idet Dansk Sygeplejeråd er forhandlingsberettiget i relation til forhold, der har betydning for størrelsen af allerede pensionerede tjenestemænds pension. Denne fordel har kun tjenestemandspensionister uanset pensionens størrelse.


Giv Dansk Sygeplejeråd oplysninger om din tjenestemandspension

Dansk Sygeplejeråd skal have oplysningerne fra dig om, at du får tjenestemandspension. Du kan nemlig ikke selv indberette disse oplysninger til Skat.

Dansk Sygeplejeråds medlemsregister er ikke fuldt opdateret med oplysninger om, hvilken type pension du modtager, da PKA/Staten ikke informerer Dansk Sygeplejeråd om, hverken hvornår medlemmerne går på pension, eller hvilken pensionstype de er omfattet af. Dansk Sygeplejeråd vil derfor gerne have den oplysning fra dig.

Oplysning om, at du modtager tjenestemandspension, kan du give til Dansk Sygeplejeråd via mail til medlemsregistret@dsr.dk eller pr. telefon 3315 1555 #2.

 

Særligt for medlemmer med tjenestemandspension

Kontingentfradrag gælder kun for medlemmer, som modtager tjenestemandspension. Øvrige passive medlemmer og seniorer kan ikke trække kontingentet til en faglig forening fra i skat. Begrundelsen fra Skat er, at "fagforeningen ikke varetager et pensionistmedlems økonomiske interesser på en sådan måde, at der er fradragsret for pensionistkontingent, og at det enkelte medlems pensionsforhold er endeligt fastlagt ved medlemmets pensionering" jf. Skattekontrolloven § 8T- Ligningsloven § 13.

 

Selvstændig erhvervsdrivende? Vær opmærksom på nye regler for 2013

Selvstændig erhvervsdrivende er undtaget 3000 kroner-reglen, og kan derfor stadig få fuld fradragsret for kontingentet.

Som følge af en lovændring i september 2012 med virkning fra skatteåret 2013, er medlemmer, der er selvstændigt erhvervsdrivende, ikke omfattet af fradragsbeskæringen og kan således fortsat fratrække hele kontingentet i den skattepligtige indkomst som ligningsmæssigt fradrag.

Det er vigtigt, at du skriftligt oplyser Dansk Sygeplejeråd om dit CVR-nummer for din selvstændige erhvervsvirksomhed, så vil vi registrere det på dit medlemsnummer og fra 2013 sørge for indberetning af det fulde fradrag i rubrik 118, uden fradragsbeskæring.

 

A-kasse kontingent

Kontingenfradraget til Din Sundhedsfaglige A-kasse finder du på dsa.dk.