Medlemsfordele

Dansk Sygeplejeråd er et stærkt fagligt fællesskab af sygeplejersker. Vi sørger for, at du får mest muligt ud af dit studieliv og karriere og hjælper dig, hvis du får problemer i jobbet.

DSR kender din arbejdsplads

Vi er tilstede tæt på dig

Med 1.300 aktive tillidsrepræsentanter og 1.400 aktive arbejdsmiljørepræsentanter fordelt på arbejdspladser over hele landet, er Dansk Sygeplejeråd sandsynligvis til stede på din arbejdsplads.

Din lokale kreds

Hos din lokale kreds sidder faglige konsulenter klar til at give dig personlig rådgivning og sparring til din lønudvikling, dit arbejdsmiljø, ved jobskifte, sygdom og fyring og omkring din arbejdssituation i det hele taget.

Desuden kan konsulenterne forhandle din løn, deltage som din bisidder til samtaler på arbejdspladsen og forhandle aftaler, hvis du bliver syg eller truet af fyring. Konsulenterne samarbejder tæt med de lokale tillidsrepræsentanter. 

Du og dine kollegaer kan desuden kontakte konsulenterne og kredspolitikerne med henblik på at deltage i faglige drøftelser på arbejdspladsen. 

Find din lokale kreds

Din tillidsrepræsentant (TR)

Din TR er din nærmeste sparringspartner og rådgiver i forhold til arbejdsvilkår, personalepolitik og faglig udvikling på arbejdspladsen. Din TR kender regler og aftaler og hjælper dig til at løse problemer og finde svar på spørgsmål, hvad angår overenskomst, arbejdstid, ferie, barsel og sygdom m.m. Hvis du får behov for det, indgår din TR som forhandler og bisidder i dit samarbejde med ledelsen.

Efter aftale med din lokale kreds kan din TR også forhandle lokal løn for dig og dine kollegaer.

Der findes også en fælles tillidsrepræsentant (FTR) på arbejdspladsen, som TR altid kan rådgive sig hos.

Du kan se, hvem du har som TR på din DSR profil. Log ind og se din TR. 

Din arbejdsmiljørepræsentant (AMIR)

Arbejdsmiljørepræsentanten er dit og kollegaernes talerør, hvis der opstår problemer med arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. 

Arbejdsmiljørepræsentanten kender til arbejdsmiljøloven samt lokale aftaler og politikker. Det er vigtigt, at du tager kontakt til din AMIR på din arbejdsplads, hvis der er problemer med arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Problemer i arbejdsmiljøet rammer ofte individuelt, men problemet kan løses i fællesskab, og der skal være fokus på forebyggelse.

Bliv medlem af Dansk Sygeplejeråd

Hvis du ikke allerede er medlem, kan du nemt melde dig ind. Har du spørgsmål til indmeldelse eller medlemsfordelene, hjælper vi også gerne.

Bliv kontaktet af Medlemskab

Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning om fx kontingent, medlemsstatus, ind- og udmeldelse, autorisation m. m., kan du blive kontaktet af en medarbejder.

Bliv kontaktet