Søg støtte til faglige aktiviteter

Som medlem kan du søge støtte til faglige aktiviteter, dvs. projekter, møder eller andre former for netværksaktivitet. Temaet skal være sygeplejefagligt og/eller relateret til danske sygeplejerskers virksomhedsområde.

Kriterier for ansøgning om støtte til faglige aktiviteter

Læs kriterierne for at søge støtte. Selve ansøgningsskemaet finder du nederst på siden.


Hvem kan søge?

Enkeltpersoner eller grupper kan søge om støtte til faglige aktiviteter. Det er et krav, at du/I er medlem af Dansk Sygeplejeråd.


Kriterier for at ansøge

Det er et krav, at midlerne går til faglige aktiviteter, dvs. projekter, møder eller andre former for netværksaktivitet. Temaet for den faglige aktivitet skal være sygeplejefagligt og/eller relateret til danske sygeplejerskers virksomhedsområde. DSR støtter aktiviteter, der er udviklingsrettede. Der kan ikke søges om midler til drift. Vi lægger vægt på, at aktiviteten involverer og engagerer andre medlemmer af DSR.


Det vil vi gerne vide om aktiviteten:

  • Aktivitetens navn
  • Hvem er arrangør
  • Beskrivelse af formål, sygeplejefaglig relevans og indhold.
  • Beskrivelse af målgruppen (interessenter) og forventet antal deltagere
  • Samlet budget. Hvor meget søges der om? Vedlæg budget for udgifterne.
  • Søger du støtte fra anden side? Angiv hvor du/I har søgt og om ansøgningen er imødekommet eller afventer svar.
  • Hvem er kontaktperson - husk medlemsnummer og kontaktoplysninger.
  • Når den faglige aktivitet er gennemført, vil vi gerne have en tilbagemelding, hvis I har fået vigtige erfaringer eller resultater.

 

Sådan søger du støtte

Download ansøgningsskemaet herunder eller få det tilsendt. Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes til Professionsafdelingen, hjo@dsr.dk 

 

Frister

Ansøgninger behandles hver 14. dag. Vi kan eventuelt bede om at få uddybet ansøgningen/budgettet.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på hjo@dsr.dk eller tlf. 3315 1555. Ved henvendelse beder vi dig om at oplyse dit medlemsnummer.

 

Uddelingernes størrelse og antal

Midlerne til uddeling er begrænsede, og vi har derfor ikke mulighed for at tilgodese alle ansøgere. Du får en kort begrundelse for bevilling eller afslag.

 

SKAT

Hvis du modtager støtte, har du selv pligt til at medtage beløbet på din selvangivelse. Du kan kontakte SKAT for nærmere oplysninger og vejledning.
 

Hent ansøgningsskemaet >