DSR tager skarpt afstand fra arbejdsnedlæggelser og kollektive opsigelser

Vi opfordrer til, at arbejdet holdes normaliseret. Læs om overenskomststridige aktioner og hvordan du kan kæmpe med lovlige midler.

Oprettet: 24.11.2021
Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse foran Rigshospitalet efter OK21

Den landsdækkende styregruppe for arbejdsnedlæggelser har sendt en invitation til møde mandag den 29. november om morgenen foran hovedindgangen på landets hospitaler og en opfordring til, at alle regionalt ansatte siger deres stilling op tirsdag den 30. november.

DSR tager skarpt afstand fra arbejdsnedlæggelser

Alle medlemmer, der har fri i tidsrummet den 29. november, kan deltage.

For alle medlemmer, der er på vagt i det tidsrum, vil deltagelse være en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

Der har været overenskomststridige arbejdsnedlæggelser siden 30. august. DSR tager skarpt afstand fra disse arbejdsnedlæggelser og opfordrer til, at det stopper nu, og at arbejdet holdes normaliseret.

Arbejdsretten: arbejdsnedlæggelser er en overtrædelse af en af de arbejdsretlige grundregler

Arbejdsretten har givet pålæg til de medlemmer af DSR, der har deltaget i de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser om at genoptage arbejdet og holde dette vedvarende normaliseret.

Arbejdsretten har understreget situationens alvor, og de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser er en overtrædelse af en af de arbejdsretlige grundregler. Arbejdsretten har udtalt: ”Der gælder fredspligt, og uanset hvad man mener om overenskomstresultatet, bør medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd virkelig se at få genoptaget arbejdet og holde det normaliseret.”

DSR tager skarpt afstand fra kollektiv opsigelse

Når du siger din stilling op, er du som udgangspunkt bundet af opsigelsen og skal fratræde med udgangen af den måned, som du skriver i opsigelsen.

Men kollektive opsigelser kan være en overenskomststridig aktion.

Afgørende er, om ekstraordinært mange ansatte siger deres stilling op til fratræden samtidig eller inden for en kort periode.

Det er fastslået i en voldgiftskendelse på DSRs område efter konflikten i 1995.

Overenskomstfornyelsen for sygeplejersker m.fl. sluttede ved et lovindgreb med virkning fra den 27. maj 1995. Forud havde der været iværksat strejke og lockout. Fra den 22. maj 1995 til den 1. juni 1995 opsagde 101 sygeplejersker ansat ved Århus Amtssygehus og 131 sygeplejersker ansat ved Århus Kommunehospital, deres ansættelser til fratræden ved udgangen af juni måned.

Voldgiftskendelsen kom frem til, at det var et abnormt stort antal sygeplejersker der havde opsagt deres stilling, og statuerede at det var ”… ubetænkeligt at fastslå, at de afgivne opsigelser er et varsel om etablering af en overenskomststridig kollektiv aktion”.

De resterende sygeplejersker, der endnu ikke havde trukket deres opsigelser, blev dømt til at gøre det. Der fandtes ikke grundlag for at statuere, at Dansk Sygeplejeråd havde gjort sig meddelagtig i opsigelserne.

DSR tager derfor skarpt afstand fra kollektiv opsigelse.

Kæmp for sundhedsvæsenet og den fælles velfærd med lovlige midler

DSR beder medlemmer om at kæmpe for sundhedsvæsenet og den fælles velfærd sammen med os med lovlige midler – og ikke overenskomststridige aktioner.

I fritiden kan man deltage i lovlige demonstrationer såsom Tjenestemandstirsdage og andre demonstrationer foran de politikere, der har ansvar og penge til at gøre noget ved sundhedsvæsenet el.lign.

Danske Regioner ønsker højere skærpet bod

DSR har været i Arbejdsretten igen den 16. november.

Danske Regioner har ønsket at få forhøjet den skærpede bod fra 86 kr. pr time til enten 150 kr. eller et mindre beløb efter Arbejdsrettens skøn med virkning fra den 8. oktober 2021.

FH har på DSRs vegne påstået frifindelse.

Arbejdsretten vil afsige en dom snarest, da der er tale om en hastesag.

Se også