Forligsresultatet: Sådan falder dine lønstigninger

Den samlede ramme for overenskomstresultatet er på 8,1 procent. Her kan du se de forskellige dele og finde ud af, hvornår dine lønstigninger falder. Urafstemningen begynder midt i maj.

Oprettet: 30.04.2018
Michael Bech, mib@dsr.dk
De forskellige fagforbunds skilte fik en pause, da der blev indgået forlig i OK18.
Foto: Philip Davali

Der er nu aftaler på plads for både det statslige, det kommunale og det regionale område efter lange og seje overenskomstforhandlinger.

Men frem mod 11. maj fortsætter forhandlingerne om specielle krav for de enkelte organisationer. Det gælder selvfølgelig også for sygeplejerskerne.

Den endelige aftale for OK18 kommer til debat på førstedagen af Dansk Sygeplejeråds kongres i Nyborg den 14. maj. Derefter samles alle tillidsrepræsentanter på et stormøde under kongressen den 17. maj. Urafstemningen sættes derefter i gang den 18. maj blandt alle de stemmeberettigede medlemmer. Det samlede afstemningsresultat offentliggøres den 4. juni.

Læs mere: Her er en kort beskrivelse af hovedelementerne i regionernes forlig.pdf

Læs mere: Her er en kort beskrivelse af hovedelementerne i kommunernes forlig.pdf 

Den samlede ramme for hele overenskomstaftalen ligger fast på 8,1 procent. Rammen fordeler sig på følgende måde:

  • 6,82 procent går til generelle lønstigninger inklusive en forventet udmøntning fra reguleringsordningen.
  • 0,67 procent går til organisationsforbedringer og puljer med videre.
  • 0,01 procent går til forbedringer af blandt andet regler vedrørende fravær af familiemæssige årsager.
  • 0,6 procent fordeles i skønnet reststigning i perioden.

Sygeplejerskerne har også nu fået en fordelingsnøgle til de generelle lønstigninger i overenskomstperioden. Se i boksen til højre, hvordan de 6,82 procent bliver udmøntet frem til oktober 2020. Bemærk, at tallene lagt sammen giver 6,1 procent - oven i kommer den forventede udmøntning fra reguleringsordningen.

Den generelle prisudvikling i samme periode skønnes at være på 5,08 procent, så lønstigningerne forbedrer dermed sygeplejerskernes realløn.

Derudover er det omstridte privatlønsværn nu væk, så lønudviklingen på det offentlige område fremover kommer til at følge den private lønudvikling.

Der mangler fortsat at blive vedtaget en fordeling af de puljer, der er aftalt omkring ligeløn, lavtløn og rekruttering.

Hvis du vil læse endnu mere: Den samlede aftale mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet.pdf

Hvis du vil læse endnu mere: Den samlede aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.pdf

Læs andre artikler om forliget ved OK18