Idéen blev født på en p-plads – nu er den DSR’s store projekt

To sygeplejersker undrede sig og stillede et vidtgående forslag på DSR’s kongres. Det endte med at blive udgangspunktet for den store fornyelsesproces i SAMMEN OM DSR.

Oprettet: 09.02.2017
Michael Bech, mib@dsr.dk
De to sygeplejersker Anja Pedersen (tv) og Anne Marie Holst Sommer stillede forslag om et udviklingsprojekt på DSR-kongressen i maj 2016. Det endte med at blive en del af grundlaget for fornyelsesprocessen SAMMEN OM DSR.
Foto: Michael Drost-Hansen

Det hele begyndte på parkeringspladsen, da to kvinder kom ud fra et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmedlemmerne i Kreds Sjælland, Anne Marie Holst Sommer og Anja Pedersen, kiggede på hinanden og måtte indrømme, at de slet ikke kunne gennemskue, hvad de lige havde været en del af til mødet.

”Når ikke vi kunne gennemskue, hvad der foregik, hvordan skal de menige medlemmer så kunne overskue, hvad der foregår i DSR’s maskinrum?”, spørger Anne Marie Holst Sommer.

Som forholdsvis nye medlemmer i kredsbestyrelsen havde de to sygeplejersker regnet med en noget anden fremdrift og gennemsigtighed i mødearbejdet, end de oplevede var muligt.

”Vi var frustrerede over, at der intet skete. Og vi oplevede, at det var som at løbe hovedet mod en mur, når vi prøvede at komme igennem med forslag om ændringer. Derfor gik vi i gang med at formulere et udviklingsprojekt”, siger Anne Marie Holst Sommer, der arbejder som hjemmesygeplejerske i Odsherred Kommune.

Og det endte som en del af en kæmpestort fornyelsesprojekt, som stadig kører frem mod en ekstraordinær DSR-kongres i juni.

Livlig debat på kongressen

”Jeg var på et tidspunkt til et medlemsarrangement med en anden sygeplejerske. Hun kunne slet ikke se, hvad DSR kunne bruges til. Hun så mig som tillidsrepræsentant, men ikke i rollen som repræsentant for DSR. Den manglende synlighed for DSR og forståelsen for det gode faglige arbejde, ville vi gøre noget ved. Medlemmerne er i fokus, men vi ville gerne have dem så tydeligt i fokus, at de hele tiden kan se sig selv i DSR - og at de kan bruge DSR”, siger Anja Pedersen, der er tillidsrepræsentant på Holbæk Sygehus.

Men da de to kvinder stillede forslaget om en udviklingsplan i deres egen kreds var der ikke opbakning til projektet. Derfor stillede de selv forslaget direkte på kongressen i maj 2016, hvor det efter livlig debat endte med, at planen blev en del af grundlaget for et udviklingsprojekt i DSR.

”Vi gjorde noget helt vildt! Og det er fantastisk nu at føle en enorm samhørighed omkring processen med SAMMEN OM DSR. Alle ønsker mere samarbejde på tværs og mere synlighed for DSR, og folk fortæller, at de oplever det samme som os”, siger Anne Marie Holst Sommer.

De to sygeplejersker er enige om, at den lange proces med at samle konstruktive idéer, lytte til kredsene og skabe debat i en lukket Facebook-gruppe kan ende med en langt klarere profil for DSR.

”Man kan mærke, at der er tilført organisationen en masse ny energi. Vi finder en ny styrke i DSR og bringer medlemmerne tættere sammen”, siger Anja Pedersen.

’Ingen skal være bange for at løbe panden mod en mur…’

De to forslagsstillere er i det hele taget meget fortrøstningsfulde med hensyn til gennemslagskraften for SAMMEN OM DSR.

”Vi ville gerne være med til at tilføje mere åbenhed i organisationen – og den åbenhed er ved at opstå. Alle medlemmer har mulighed for at være med til at påvirke DSR, og nu lytter organisationen på en mere tydelig måde”, siger Anja Pedersen.

”Processen er på vej mod konkrete ændringer, når hovedbestyrelsen nu får de samlede indtryk leveret. Og for os har det været dejligt at være med til at så nogle små frø. Vi hører andre folk drøfte vore idéer og mærker nu stor opbakning til projektet”, siger Anne Marie Holst Sommer.

Hun vil gerne lige vise noget, som er skrevet ned på bagsiden af hendes mappe:

’Ingen skal være bange for at løbe panden mod en mur… Hvem siger, at muren holder?’, står der skrevet med tuschpen.

”Det er fra en af mine kolleger, som en gang læste det på en væg i Ungdomshuset i København. Han tænkte, at det var en meget præcis beskrivelse af det forløb, vi var igennem med vores ønske om et udviklingsprojekt”, slutter Anne Marie Holst Sommer.

Læs mere om SAMMEN OM DSR