Nej til landsdækkende arbejdsnedlæggelse 3. november

For alle medlemmer, der er på vagt i det tidsrum, vil det være en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse at deltage i møde onsdag den 3. november kl. 7.45-8.45 foran hovedindgangen på landets hospitaler.

Oprettet: 27.10.2021

Den landsdækkende styregruppe for arbejdsnedlæggelser har sendt en invitation til møde onsdag den 3. november kl. 7.45-8.45 foran hovedindgangen på landets hospitaler.

Alle medlemmer, der har fri i det tidsrum, kan deltage.

For alle medlemmer, der er på vagt i det tidsrum, vil deltagelse være en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

DSR tager skarpt afstand fra arbejdsnedlæggelser

Der har været overenskomststridige arbejdsnedlæggelser siden 30. august. DSR tager skarpt afstand fra disse arbejdsnedlæggelser og opfordrer til, at det stopper nu, og at arbejdet holdes normaliseret.

Arbejdsretten: arbejdsnedlæggelser er en overtrædelse af en af de arbejdsretlige grundregler

Arbejdsretten har givet pålæg til de medlemmer af DSR, der har deltaget i de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser om at genoptage arbejdet og holde dette vedvarende normaliseret.

Arbejdsretten har understreget situationens alvor, og de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser er en overtrædelse af en af de arbejdsretlige grundregler. Arbejdsretten har udtalt: ”Der gælder fredspligt, og uanset hvad man mener om overenskomstresultatet, bør medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd virkelig se at få genoptaget arbejdet og holde det normaliseret.”

Kæmp for sundhedsvæsenet og den fælles velfærd med lovlige midler

DSR beder medlemmer til at kæmpe for sundhedsvæsenet og den fælles velfærd sammen med os med lovlige midler – og ikke overenskomststridige aktioner.

I fritiden kan man deltage i lovlige demonstrationer såsom Tjenestemandstirsdage og andre demonstrationer foran de politikere, der har ansvar og penge til at gøre noget ved sundhedsvæsenet el.lign.

Se også