Pensionister og efterlønnere skal kunne arbejde uden modregning

Der er nye regler på vej for sygeplejersker på pension og efterløn, som fremover skal kunne arbejde uden modregning. Samtidig afskaffes modregningen af samlevers indkomst fra nytår.

Oprettet: 22.12.2022
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Der mangler medarbejdere i sundhedsvæsenet, og en række nye tiltag skal gøre det mere attraktivt at trække i kitlen igen for blandt andre sygeplejersker, der er gået på pension og efterløn. Det skal ske ved at hæve den økonomiske gevinst ved at fjerne modregningen i pension og efterløn.

Lønindtægter skal ikke modregnes i pensionen

Før folketingsvalget aftalte et flertal i Folketinget at afskaffe modregningen af egen arbejdsindkomst i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg. Afskaffelsen blev aftalt til at ske fra 2024, men med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Der er dog endnu ikke fremlagt et lovforslag i det nye Folketing. Indtil det sker, vil der fortsat ske modregning i folkepensionen efter de nuværende regler.  

Ingen modregning i efterløn for ansatte i sundhedsvæsenet i 2023 og 2024.

Derudover foreslår regeringen, at der skal gælde særlige regler efterlønnere, som tager arbejde i sundhedsvæsenet. Således skriver den nye SMV-regering i sit regeringsgrundlag, at den vil afskaffe modregningen i efterløn i 2023 og 2024 for medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Allerede nu er modregningen i efterlønnen midlertidigt afskaffet for arbejde med covid-19 eller ukrainske flygtninge, men kun frem til årets udgang.

Det nye lovforslag er endnu ikke fremlagt, og det betyder, at der som udgangspunkt vil ske en modregning i efterlønnen i 2023, indtil et lovforslag er vedtaget.    

Slut med ægtefællemodregning

Endelig opgives ægtefællemodregningen, og her er et lovforslag allerede blevet vedtaget i Folketinget. Det betyder, at det fra den 1. januar 2023 bliver muligt for folke-, førtids- og seniorpensionister at modtage det fulde pensionsbeløb, uafhængigt af om deres ægtefælle/samlever har arbejdsindkomst eller ej.