Politikerne tager godt imod sygeplejerskers forslag

Beslutningstagerne i sundhedsvæsenet møder sjældent de sygeplejersker, der sidder med hverdagens udfordringer. Det gjorde de ved et stormøde i Thisted.

Oprettet: 02.05.2017
Michael Bech, mib@dsr.dk
Sygeplejersker bevæbnet med løsningsforlag stillede op til debat med politikere og embedsfolk i Thisted for at give det pressede nære sundhedsvæsen i Nordjylland en håndsrækning.
Foto: Agnete Birch Smith

Scenen er den samme, men aktørerne er næsten alle udskiftet.

I begyndelsen af april mødtes næsten 100 nordjyske sygeplejersker i Thy Uddannelses Center i Thisted. Her samlede de løsningsforslag til at hjælpe det nære sundhedsvæsen i Nordjylland ud af en presset hverdag, hvor borgeren kan ende som taberen.

Projektet med at få sygeplejersker til at hjælpe sundhedsvæsenet blev da også allerede i februar honoreret med Dansk Sygeplejeråds støtte fra Spirekassen.

I slutningen af april er det så politikere og embedsfolk, der mødes samme sted med repræsentanter for sygeplejerskerne for at få overleveret nogle af idéerne under en debataften.

De fire arrangører og Spirekasse-vindere, fællestillidsrepræsentanterne Marianne Markussen fra Morsø Kommune, Helle Eriksen fra Regionshospital Nordjylland, Pernille Milling fra Thisted Kommune og Margit Nørgård fra Jammerbugt Kommune, har medbragt 6 af de 27 konkrete forslag til ændring i arbejdsgangene til dialogmødet. De er udgangspunktet for diskussionen.

”Lægemangel i Nordjylland har lagt det nære sundhedsvæsen under pres. Derfor besluttede vi at samle de sygeplejersker, som står ude i hverdagen med udfordringerne. De har nemlig i høj grad bud på løsninger. Men vi kan ikke gøre det alene, og det kan I heller ikke. Så vi håber, I vil være med til at føre idéerne videre,” siger Helle Eriksen som velkomst til de fremmødte politikere og embedsfolk.

Borgeren i fokus frem for kassetænkning

Det vigtigste for arrangørerne er, at borgeren og patienten skal i centrum i debatten frem for diskussionen om, hvilken kasse, der skal betale. Så der skal ikke tales økonomiske begrænsninger, men gives håndslag på mulige fælles løsninger. Og løsningerne bliver samlet i et inspirationskatalog, som de lokale politikere får udleveret i maj måned.

De 45 deltagere ved mødet sidder ved seks borde i en skøn blanding af sygeplejersker, politikere og embedsfolk repræsenterende de tre kommuner og Regionshospital Nordjylland. Og selv om der lige skal hilses og sættes navne på de andre ved bordet, så flyder dialogen hurtigt omkring de seks udvalgte løsningsforslag.

”Vi hører jævnligt borgere sige, at de ’ikke er imponeret over sundhedsvæsenet’. Patienter kastes rundt mellem hospitaler, afdelinger og hjemmet, og information, medicinoverblik samt livskvalitet går tabt hver gang. Det går selvfølgelig ud over patienterne,” lyder det ved et af dialogbordene

Ved et andet bord tales der også om den skrantende tillid til systemet og hospitalerne. Borgerne har stadigt sværere ved at forstå beskeder, medicinering og behandling. Her foreslås en fælles database med behandlingsoplysninger, der kan tilgås af både patient, læge og plejepersonale.

”Gevinsten kommer i den anden ende. Det giver større effektivitet og overblik, og så vil det mindske de mange ressourcer, der bruges på at transportere patienter og indkalde til aftaler hos behandlere på forskellige tidspunkter og steder. Og det vil på længere sigt betyde færre syge og færre kronikere,” siger en af deltagerne ved bordet.

Sygeplejersker skal have lov at behandle

En udvidet rolle for sygeplejersken er et gennemgående tema i løbet af dialogmødet. I en hverdag med begrænset overblik samt mangel på læger er flere debattører inde på, at sygeplejersker kan blive de nye forløbsansvarlige eller tovholdere, der på sygehuset skaber et stabilt flow og informationsopsamling for den enkelte borger samt pårørende - og for eksempel udfører videokonsultationer.

”Vi får nu supersygehuse, og patienter skal i forvejen køre langt for at få behandling. Udstyr derfor sygeplejersker med en iPad og lad dem vurdere patienten ude i hjemmet i kontakt med læger og sygehus. Det handler om at skabe smidige overgange mellem sektorerne, så man ikke taber information og fejlene derved opstår,” lyder det i debatten.

Men rollen som behandlende familiesygeplejerske, akutsygeplejerske eller uddannet APN-sygeplejerske (Advanced Practice Nurses) er også blandt forslagene, som skal lette behandlingsbyrden til gavn for borgerne i et læge-fattigt område.

”Sundhedsvæsenet fungerer på trods af regler. Sygeplejersker kan for eksempel blive nødt til at udføre handlinger, de ikke har lov til ifølge nuværende regler, for at patienten ikke lades i stikken,” siger en sygeplejerske ved et af bordene.

”Vi må anerkende situationen: Lægerne er overbelastede - så sygeplejerskerne skal have øget ret til at behandle og ordinere medicin, som det er tilfældet i mange andre lande,” siger sygeplejersken, der er træt af, at hun ofte ikke kan hjælpe patienter, når lægen er uden for rækkevidde.

”Der er en ny verden på vej”

Regionspolitiker i Nordjylland for Venstre, Peter Therkildsen fra Morsø Kommune, mener da også, at det er ’fundamentalt nødvendigt’ og ’rigtig godt’, at sygeplejerskerne er kommet på banen med solide løsningsforslag.

”Vi har i årevis specialiseret vores behandlinger og uddannet læger i specialer, men vi har glemt generalisterne, som er så vigtige. Vore sygeplejersker sidder lige midt i systemet og kan binde hele vores sundhedsvæsen sammen i en tid, hvor der stadig er kassetænkning mellem region og kommuner,” siger Peter Therkildsen, som også sidder i social- og sundhedsudvalget.

Det var et af de sjældne møder mellem beslutningstagerne og dem, der arbejder med problemerne i det nære sundhedsvæsen, da politikerne diskuterede løsninger med sygeplejerskerne i Thisted.
Det var et af de sjældne møder mellem beslutningstagerne og dem, der arbejder med problemerne i det nære sundhedsvæsen, da politikerne diskuterede løsninger med sygeplejerskerne i Thisted.
Foto: Michael Bech

Han mener, at regionerne skal tage et større samlet ansvar for sundhedsvæsenet fremover.

”Der er en ny verden på vej. Vi kan ikke længere på samme måde skille forebyggelse og behandling, og vi må ikke gøre omsorgen for borgerne til et spørgsmål om økonomi. Jeg tror, vi skal prioritere forløbskoordinatorer, og så er jeg under mødet blevet mere optaget af idéen om at uddanne APN-sygeplejersker,” siger Peter Therkildsen.

”Nu er der sået nogle frø”

Arrangørerne af de to stormøder er da også godt tilfredse med den gennemslagskraft, sygeplejerskernes forslag foreløbig har fået:

”Alle havde gjort sig tanker om sygeplejerskernes rolle – og mange var virkelig positive og støttede flere af forslagene. Erfaringsudvekslingerne kan bane vejen for forløbskoordinatorer og være en slags forløber for APN,” siger Pernille Milling.

”Vi har bragt folk sammen, der sjældent mødes. Ofte møder politikerne jo slet ikke sygeplejersken. Det var et realitetstjek for os. Men jeg synes, debatten og forslagene viste, at det er uddannelse, der er brug for,” siger Margit Nørgård.

”Sygeplejersker vil alle det bedste for borgerne. Så det var dejligt, at vi i dag diskuterede idéer og ikke økonomi. Nu er der sået nogle frø. De skal vandes – og så må vi se, hvad der er sket i det nordjyske sundhedsvæsen om et halvt år,” siger Marianne Markussen.

 


 

 

Andre artikler om samme emne