Registrér dit arbejdssted, hvis du vil stemme om OK21

Hvis du ikke har registreret dit arbejdssted hos DSR: Fristen er forlænget til mandag d. 7. juni kl. 8.00. Læs mail sendt d. 1. juni til medlemmer uden registreret arbejdssted.

Oprettet: 01.06.2021

Hvis du har registreret dit arbejdssted på din profil på dsr.dk inden den 24. maj, og du har modtaget mail med link til at stemme om forligsmandens mæglingsforslag ved OK21, gælder denne information ikke dig.  

1. juni 2021 har vi sendt denne mail til alle medlemmer uden registreret arbejdssted i DSR's medlemssystem:

 

Emne: Du skal registrere dit arbejdssted, hvis du vil have mulighed for at stemme om OK21

 

Kære medlem

Du får denne mail, da du enten ikke har registreret dit arbejdssted på din profil på dsr.dk , eller først har gjort det efter den 24. maj, som var deadline for registrering af arbejdssted.

Det betyder helt konkret, at du ikke har fået stemmeret til afstemningen om forligsmandens mæglingsforslag. Men hvis du er stemmeberettiget og registrerer dit arbejdssted senest mandag d. 7. juni kl. 08.00, vil du kunne nå at stemme om mæglingsforslaget alligevel. Se i denne mail, hvordan du skal gøre.

Du har muligvis allerede forsøgt at afgive din stemme, men er blevet mødt med beskeden: ’Du er ikke stemmeberettiget, dit CPR.nr. er ikke registreret’. Det skal understreges, at der ikke er tale om en fejl i vores afstemningssystem.

Forligsmandsloven siger nemlig, at du kun er stemmeberettiget ved denne afstemning, hvis du er ansat på en regional eller kommunal overenskomst. Og da dette ikke fremgår af din profil, har du ikke fået stemmeret.

Læs mere om de særlige regler for afstemningen under Forligsmandsloven her: Mæglingsforslag til urafstemning: Her er reglerne

Ved urafstemningen i marts måned var det ikke dit arbejdssted (overenskomstområde) der var afgørende for, om du havde stemmeret. Men derimod alene dit aktive medlemskab. Derfor kan du godt have haft stemmeret ved 1. afstemning, men ikke ved den nuværende afstemning, da denne følger ovennævnte særlige afstemningsregler.

Vi har flere gange – og senest d. 10. maj – sendt dig mail/brev med anmodning om, at du registrerer dit arbejdssted, så du som ansat på en regional eller kommunal overenskomst kunne få stemmeret ved urafstemningen der blev sat i gang d. 28. maj 2021. Fristen for dette var d. 24. maj.

Men du kan nå det endnu!

For at give dig mulighed for at deltage i afstemningen, har vi valgt at forlænge fristen for registrering af dit arbejdssted til Mandag d. 7. juni kl. 8.00.

Hvad skal du gøre nu:

Vil du gerne have mulighed for at afgive din stemme, så skal du gøre to ting:

  1. Opdatér dit arbejdssted via DSR's selvbetjening .Kontakt evt. DSR-Medlemskab for hjælp til opdateringen – tlf. 3315 1555 #2.
  2. Send efterfølgende en mail til: urafstemning@dsr.dk, hvori du anmoder om at blive tilskrevet som stemmeberettiget ved afstemningen.

HUSK du skal gøre begge ting!

Hvis du opfylder betingelserne for at stemme, vil du fra tirsdag d. 8. juni have mulighed for at afgive din stemme.   Afstemningen slutter d. 13. juni 2021, kl. 20.00.

Har du spørgsmål til denne mail er du velkommen til at skrive til smq@dsr.dk

 

Med venlig hilsen og på forhånd tak for din stemme!

Dansk Sygeplejeråd

Se også