Rød sommer - bog om konflikten 2021

Bogen Rød Sommer handler om lønkampen og længste sygeplejerskekonflikt nogensinde. Bogen kan hentes i din kreds. Den er illustreret med billeder, der afspejler sygeplejerskers rige kreativitet og kampvilje.

Oprettet: 17.03.2022
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk

"Vi er mere værd"

Sådan lød et af kampråbene, da sygeplejersker i røde t-shirt og med bannere samledes på gader, pladser, broer, ved cykelevents og støttewalks i den længste sygeplejerskestrejke nogensinde. 69 dage varede den røde sommer, før regeringen måtte gribe ind og stoppe strejken. Uden ekstra penge til sygeplejerskerne.

Faktisk går sygeplejerskers lønkamp 103 år tilbage med den første tjenestemandslov i 1918, der indplacerede fagene i den offentlige sektor i et lønhierarki. Siden strejkeretten blev indført i 1972, har sygeplejersker strejket fem gange, og ved de sidste fire strejker har regeringen grebet ind ved lov. 

Bogen Rød Sommer samler minderne om et begivenhedsrigt år og en kamp, som aldrig må glemmes, før den er vundet. Derfor er det vigtigt at stille skarpt både på historien og på perspektiverne for, hvordan kampen skal fortsætte i 2022 og frem til OK24 og formentlig også i årene derefter.

Rød sommer er illustreret med billeder, der afspejler sygeplejerskers rige kreativitet og kampvilje.

 

Her kan du hente bogen

Bogen er på 180 sider og er trykt i 10.000 eksemplarer. Den kan hentes i kredsene i kredskontorernes åbningtid - kredsene kan ikke tilbyde at sende bogen, men du kan evt. aftale med en kollega at hente en ekstra bog, hvis du selv er forhindret. Der er et begrænset antal bøger til uddeling.

Se kredsenes adresser og åbningstider og læs mere om ligelønsarbejdet i DSR